800px-bizansist_touchup„Želim samo jedno. Dajte mi Konstantinopolis“, rekao je Sultan Mehmed II. 1453. godine odlučivši ispuniti svoju želju. Tri su mu dana bila potrebna za okupljanje  sile od 80.000 ljudi pred Konstantinopolisom, a još jedan kako bi vojska zauzela svoje položaje. Mehmed je oduvijek priželjkivao glavni grad dostojan carstva kao što je Osmansko, a koji bi grad bio pogodniji od Drugog Rima?

konstantinopolis„Želim samo jedno. Dajte mi Konstantinopolis“, rekao je Sultan Mehmed II. 1453. godine, odlučivši ispuniti svoju želju.

Tri su mu dana bila potrebna za okupljanje sile od 80.000 ljudi pred Konstantinopolisom, a još jedan kako bi vojska zauzela svoje položaje.Mehmed je oduvijek priželjkivao glavni grad dostojan carstva kao što je Osmansko, a koji bi grad bio pogodniji od Drugog Rima?

 
Opsada i napad

Konstantinopolis je bio smješten na trostranom poluotoku. Zapadna strana, okrenuta prema kopnu, bila je zaštićena jarkom i trostrukim zidinama. Južna je strana gledala na Mramorno more, a sjeverna na Zlatni rog – sidrište koje su Bizantinci zaštitili lancima kako bi onemogućili prolaz floti Osmanskog Carstva. Pregradni zidovi su čuvali dvije strane okrenute prema moru, a branili su ih grčki redovnici, strani pomorci pa čak i odbjegli Turci.

800px-bizansist_touchup
Konstantinopolis

Kako bi mogao nadgledati sav trgovački i vojni promet Bosporom, pripremajući se za opsadu Konstantinopolisa, Mehmed je na najužem dijelu mora na europskoj obali između 1451. i 1452. godine izgradio veličanstvenu utvrdu nekoliko kilometara udaljenu od grada.

Utvrda je morala biti podignuta vrlo brzo pa je Mehmed suprotstavio dvojicu svojih paša (generala) navevši ih da se natječu koji će od njih prvi završiti kulu i zidove. Natjecanje je bilo žestoko i glavni dio utvrde podignut je za samo četiri mjeseca!

Utvrda Rumeli Hisari stoji još i danas, a njezina tri tornja nazvana su po trima Mehmedovim velikim vezirima koji su ih gradili: Sadrazam Čanderli Halil Paša, koji je gradio toranj uz ulaz, Zaganos Paša, koji je podigao južnu kulu i Sarica Paša, koji je podigao sjevernu kulu. 

Zajedno s utvrdom Anadalu Hisari koja se nalazila na suprotnoj, azijskoj, obali, Rumeli Hisari kontrolirao je cjelokupan promet Bosporom onemogućivši tako Konstantinopolisu opskrbljivanje sa sjevera.

800px-twierdza_rumeli_istambuc582_rb1
Rumeli Hisari

Vojska koja je branila Konstantinopolis nije bila velika: brojala je ukupno 7000 ljudi od kojih su 2000 bili stranci. Kad je grad opsjednut, mnoge izbjeglice sklonile su se unutar gradskih zidina pa se broj stanovnika povećao na 50.000.  Grad je imao oko 20 km bedema : tzv. Teodozijevi zidovi (5,5 km), zidovi u moru oko Zlatnog roga (7 km) i zidovi u Mramornom moru (7,5 km). To je vjerojatno bio najjači fortifikacijski kompleks tog vremena.

Zidovi su nedavno bili obnovljeni i bili su u vrlo dobrom stanju pa su omogućivali braniteljima opravdanu nadu kako će grad izdržati dok ne stigne pomoć sa Zapada. Branitelji su imali na raspolaganju flotu od 26 ratnih brodova. Osim deset bizantskih, bili su tu još i brodovi iz Genove, Venecije, s venecijanske Krete, iz Ancone, Španjolske i Francuske.

Konstantinopolis je, dakle, bio vrlo dobro utvrđen zidinama, no njegovi su branitelji imali slabo topništvo – za razliku od Osmanlija koji su imali 70 teških topova. Jedan od tih topova težio je 19 tona, cijev mu je bila dugačka 7,5 metara i mogao je granitnu kuglu tešku 544 kilograma izbaciti na udaljenost od 1,6 kilometara. Taj je top prema posebnoj narudžbi izradio Mađar Orban za kojega pak mnogi drže kako nije bio Mađar nego Nijemac.

Tursku vojsku činilo je oko 100.000 ljudi uključujući i 20.000 janjičara, no mišljenja povjesničara oko točnog omjera vojnika i janjičara razilaze se. Srpski velikaš Đurađ Branković sudjelovao je na strani Turaka s 1500 srpskih konjanika – što je bila njegova obveza prema turskom sultanu unatoč tome što je nekoliko mjeseci ranije novčano pomogao rekonstrukciju gradskih zidina Konstantinopolisa.

Na Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja 1453. godine, Osmanlije su se utaborili u blizini grada, južno od Zlatnog roga. Regularne europske trupe kojima je zapovijedao Karadja Paša rasporedile su se s vanjske strane duž čitavih gradskih zidina. Maloazijske trupe pod zapovjedništvom Ishak Paše nalazile su se južno od Lycusa prema Mramornom moru. Sam Mehmed podigao je svoj crvenozlatni šator u blizini Mesoteichiona, gdje su bili smješteni topovi i elitne janjičarske jedinice.

Neregularne jedinice bashi-bazouka raširile su se iza prednjih linija napada, a ostale jedinice stacionirale su se sjeverno od Zlatnog roga. Međusobno su komunicirali cestom sagrađenom preko močvarnog područja Zlatnog roga. 

Na početku opsade Mehmed je poslao neke od svojih najboljih postrojbi kako bi zauzele nekoliko utvrda izvan Konstantinopolisa i tako oslabile njegovu obranu. U roku od nekoliko dana to je uglavnom i učinjeno.

edirne_kusatma_zonaro
Mehmed II. pred Konstantinopolisom

Turci su potom započeli topnički napad želeći razrušiti Teodozijeve zidine koje su grad štitile sa zapada (jedine strane na kojoj nije bio okružen vodom), zatrpati jarak i razbiti brodobrane koji su čuvali Zlatni rog. Napad na lančanu zapreku oko Zlatnog roga uspio je tek nakon trećeg bombardiranja.

Bombardiranje grada i gradskih bedema potrajalo je tjednima, no zahvaljujući nepreciznosti turskih topova i iznimno dugotrajnom razmaku između pojedinih hitaca, branitelji su imali vremena pokušati umanjiti štetu stalnim čišćenjem jarka i popunjavanjem rupa u zidu.

Turci su poduzeli nekoliko frontalnih napada na kopnene zidine, no svaki puta su odbijeni uz velike gubitke. Od sredine do 25. svibnja pokušavali su prodrijeti kroz zidove gradeći podzemne tunele kako bi ih minirali. Zahvaljujući inženjeru Johannesu Grantu (za kojega neki kažu da je bio Nijemac, no vjerojatnije je da je bio Škot), bizantskom zaposleniku, to im nije uspjelo. Bizantinci su uspjeli zarobiti dva turska časnika koji su odali položaje svih tunela koji su potom uništeni.

Mehmed je caru ponudio prekid opsade ukoliko mu preda grad. Kad je on to odbio, Mehmed je naumio osvojiti zidine čistom snagom znajući kako će se slaba bizantska obrana ubrzo iscrpiti. U to vrijeme održano je i ratno vijeće u turskom logoru na kojem se Mehmed suočio s podijeljenim stavovima svojih vojskovođa o nastavku opsade u kojoj su Turci trpjeli velike gubitke. 

22. svibnja 1453. godine dogodila se pomrčina Mjeseca, simbola Konstantinopolisa, što je značilo ispunjenje proročanstva o propasti grada. Četiri dana kasnije čitav grad obavila je gusta magla, pojava potpuno nepoznata u tom dijelu svijeta u svibnju. Kad se te večeri magla digla, pokazala se čudna svjetlost oko katedrale Hagia Sophia, a s gradskih zidina svjetla su se mogla vidjeti daleko prema zapadu, puno dalje od turskih položaja.

Svjetla oko katedrale neki su tumačili Svetim Duhom koji napušta katedralu, a za one izvan grada, postojala je slabašna nada kako bi mogla pripadati vojsci Ivana Hunyadia koji dolazi osloboditi grad.

U međuvremenu su trajali neprekidni napadi na gradske zidine. Mnogi su savjetnici govorili Konstantinu kako bi trebao pobjeći i tako se spasiti, ali on je znao kako malodušne branitelje još samo on svojim autoritetom drži na okupu. Ni Osmanlije nisu bili bez problema. Napad se ipak nije održao kako je bilo isplanirano. Dani su prolazili, grad još nije bio osvojen, a i oni su imali velike gubitke. Zato je Mehmed 26. svibnja ponovo sazvao ratno vijeće.

siege_of_constantinople
Opsada Konstantinopolisa

Stariji su generali, zajedno s velikim vezirom Candarlijem, govorili Mehmedu kako bi trebao odustati zbog daljnjih mogućih velikih gubitaka u ljudstvu. Drugi su mu generali pak savjetovali kako bi trebao izvesti još samo jedan napad u kojem bi sudjelovale sve postrojbe.

Mehmed se složio s tim prijedlogom pa je vojsku podijelio u tri vala. Prvi se val sastojao od plaćenika i neregularnih postrojbi. Napad prvog vala dodatno je oslabio branitelje, baš kako je Mehmed htio. Drugi se val sastojao od redovitih turskih postrojbi, a vod od 300 ljudi čak je na juriš uspio osvojiti dio zidina. Ipak, bili su natjerani na povlačenje kad ih je napala kršćanska postrojba predvođena samim carem.

mehmed_ii._ulazi_u_konstantinopolis
Mehmed II. ulazi u Konstantinopolis

Svi su polagali nade u treći val koji se sastojao od osmanskih elitnih jedinica – janjičara. Na nekoliko mjesta zidine su bile osvojene i janjičari su mahali zastavama sultana Mehmeda II.

Konstantin je tada krenuo u napad i nikada više nije viđen. Navodno je njegova glava poslije bila pronađena i predana sultanu koji ju je nabio na kolac. 

29. svibnja 1453. godine, Sultan je pobjedonosno ujahao u svoj grad kroz veliki otvor u Teodozijevim zidovima načinjen topom dok su njegove jedinice ubijale preostale vojnike.

Nakon 54 dana opsade, Mehmed je ispunio svoju životnu želju. Tada je imao samo 21 godinu. Konstantinopolis je postao trećom po redu prijestolnicom Osmanskog carstva.

Mehmed II. Osvajač

438px-gentile_bellini_003
Mehmed II.

Mehmed II. rođen je 30. ožujka 1432. godine u Edirni, tadašnjem glavnom gradu turske države, kao sin sultana Murada II. (1404.-1451.). Njegova majka Huma Hatun bila je kći Abd’Allaha od Huma. Kad je napunio jedanaest godina, Mehmed je poslan u Amasyu kako bi njome upravljao i tako stekao iskustvo, kao što su činili svi otomanski vladari prije njega.

Nakon što je Murad 1444. godine sklopio mir s Karamanskim emiratom u Maloj Aziji, abdicirao je predavši vlast svome dvanaestogodišnjem sinu Mehmedu.

Mehmed nije bio samo dobar vojni zapovjednik; kako bi preduhitrio bilo kakav ustanak dao je vjersku slobodu stanovnicima osvojenog Konstantinopolisa. Također je obećao sigurnost svim grčkim i talijanskim trgovcima u gradu. U sljedećih 75 godina, Istanbul je postao najveći grad u Europi.

Mehmed je u svoje carstvo doveo razne strane filozofe i sačuvao je mnoga djela na latinskom i grčkom. Pozvao je venecijanskog slikara Gentila Bellinija u Istanbul kako bi naslikao njegov portret koji se danas nalazi u Nacionalnoj Galeriji u Londonu. Gentile je također obojao zidove njegove nove palače.
Veliki bazar i palača Topkapı podignuti su nekoliko godina nakon turskog osvajanja. U gradu su podignute džamije, kao npr. džamija Fatih, zajedno s pripadajućim školama i kupalištima. U grad je naseljeno novo stanovništvo koje se sastojalo od Židova, kršćana i muslimana, koji su doseljeni iz svih dijelova Carstva.

Mehmed II. govorio je sedam jezika uključujući turski, grčki, židovski, arapski, perzijski i latinski. Nakon osvajanja Konstantinopolisa, osnovao je u gradu mnoga sveučilišta i škole od kojih neka djeluju još i danas. Prvi je sultan koji je kodificirao zakone, puno prije Sulejmana Veličanstvenog (kojega su prozvali Zakonodavcem), pa je tako uspostavio klasičnu sliku autokratskog otomanskog sultana.

Iako je Mehmed II. bio donekle tolerantan, ponašao se tiranski prema svima koji mu nisu ispunjavali želje. Među ostalim, dao je pogubiti svog velikog vezira Candarlija jer je bio skeptičan tijekom opsade Konstantinopolisa.

mehmed
Mehmed II.

Mehmed se u svibnju 1481. godine požalio svom liječniku zbog bolova u trbuhu. Čak se ni danas ne zna je li tu bol uzrokovao neki otrov ili je zadobio neku uobičajenu bolest, ali dva dana nakon toga, Mehmed II. Osvajač je preminuo. Grob mu je u Fatih mošeji u Istanbulu, a po njemu je nazvan i most Fatih Sultan Mehmed.

Mehmed je postavio uzor tiranije prema kojem će se ravnati svi sultani poslije njegove smrti 1481. godine. Takva je tiranska vladavina dovela i do konačnog pada carstva 1922. godine.

 

Janjičari

Janjičari su bili prva profesionalna vojska u Europi poslije pada Rimskog Carstva. Također su imali vlastitu logistiku pa su s njima putovali pekari, nosači i postavljači šatora. U vrijeme osvajanja Konstantinopolisa, svaki je janjičar imao uniformu, sablju i pušku, a puno ih je bilo bivših kršćana koji su oteti u djetinjstvu i uvježbani kako bi se borili bez osjećaja. Najviše je bilo Grka i Albanaca, ali kako se carstvo širilo, tako su uzimali i druge novake.

janicar
Janjičar

Janjičari su, kada bi bili unovačeni, bili odgajani u islamu jer kršćani nisu smjeli biti dio osmanske vojske sve do 19. stoljeća. Bili su u celibatu dok su služili u vojsci, a nisu smjeli nositi ni brade, samo brkove.

U razdobljima mira služili su kao zaštitari u sultanskoj palači i sprječavali svaki nemir na razne načine. Najinteligentniji su novaci bili maknuti s vojnih položaja i poslani u školu na sultanov dvor pa bi kroz školovanje mnogi došli do položaja u državnoj službi.

Morali su poznavati turski, perzijski i arapski jezik, imati široko znanje o povijesti, pravu, teologiji, teorijskom i praktičnom ratovanju.

 

Izvori:

W.B. Marsh i Bruce Carrick: Great Stories From History, Icon Books, Cambridge, 2005.
Skupina autora: Kada, Gdje, Zašto i Kako se dogodilo, Mozaik Knjiga, Zagreb 2006.
http://en.wikipedia.org/wiki/Janissaries
http://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_Constantinople
http://en.wikipedia.org/wiki/Walls_of_Constantinople
http://en.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II