9_kriariKao i svim vitezovima, tako su i križarima ručno oružje i oklop značili život.

U ovom članku donosimo vam malo više o tome tko je i kako izrađivao njihovu opremu te kako su se oružje i oklopi tijekom vremena mijenjali.

9_kriariKao i svim vitezovima, tako su i križarima ručno oružje i oklop značili život. Zbog toga su tijekom križarskih ratova u Italiji i Njemačkoj nastale radionice koje su pravile oklope po narudžbama i određenim mjerama.

Neke od boljih radionica bile su tako dobro organizirane da su mogle napraviti i do šest oklopa u danu. Obrađivači metala i proizvođači oružja oblikovali su oružja i oklope, dok su laštitelji, bojači, pozlačivaći i bakrari brinuli o završnim dekoracijama koje su bile izuzetno važne.

No, većina križara bila je relativno siromašna pa su nabavljali svoje oklope u „konfekcijskim“ veličinama kod običnih kovača oružja.

 

Oružje

U borbama na konjima mač je bio najvažnije oružje kojim se relativno lako rukovalo. Ravnoteža se dobivala tako što su jabuka na balčaku i rukohvat težili jednako kao oštrica. Rukohvat je bio drven i obložen kožom, svilom ili metalnim koncem.

Početkom prvih križarskih ratova mačevi su bili kraći i, zbog ureza koji se nalazio po sredini oštrice, ne teži od kilograma.

No, kako su ratovi odmicali, a iskustvo u bitkama postajalo sve veće, tako su i mačevi u posljednjim ratovima doživjeli promjenu. Postali su duži (time i teži), a vršak im je bio oštar i križari su ih sada morali držati objema rukama.

3_kriari_gallahad_handle

Istovremeno su neki od njih koristili i puno manji, zakrivljeni mač koji se pokazao praktičnijim. Nošenje i vrsta mača ovisili su o društvenom sloju kojem je pripadao križar. Ali, kako to inače biva, praksa je dokazala da u borbi prsa u prsa i nije bilo velike razlike između mača i dugačkog noža pa su na desnoj strani nosili i Quillon bodež.

Koplje je bilo još jedno od važnih oružja križara kojim bi nanosili ubodne rane ili ga bacali. Na početku ratova, zbog slabe organizacije, koplje su koristili samo u borbama prsa u prsa, ali oko 1100. godine mijenja se način ratovanja, a time i uporaba koplja.

Sada trupe u bitke ulaze u zatvorenim formacijama tj. križari su u galopu jurili na protivnika držeći koplje pod rukom. Takav način ratovanja nije bio lagan i ratnici bivaju otvoreni ranjavanjima, stoga u 13. stoljeću koplje dobiva zaštitu za ruku, a križari podršku u pješacima.

Osim kopljem, pješaci su bili naoružani lukom i strijelom ili samostrelom, dok im je u borbi na maloj udaljenosti za nanošenje smrtonosnih ozljeda koristio Baselard nož ili neki duži bodež.

7_kriari_carved_crossbow

 

Oprema

Krajem 11. stoljeća križari nose oklope od vrlo malih, međusobno povezanih metalnih prstenova koji su bili savitljivi, ali ne i jako čvrsti pa su kao dodatno osiguranje imali i velike štitove za zaštitu trupa i gornjeg dijela nogu. Težina štitova bila je i njihov najveći nedostatak.

11_kriariOsim toga križari su imali i kacige u obliku tuljaca s dijelom koji je štitio nos pa tako i samo lice. Ispod kaciga nosile su se zaštitne kape.

Tijekom 1200. godine u uporabu ulaze kacige sa zaštitom za cijelu prednju stranu lica, koje ubrzo bivaju zamijenjene kacigama koje su štitile cijelu glavu, s uskim otvorima u visini očiju i usta. Međutim, s tom zaštitom sluh je bio zagušen, a kaciga bi se toliko ugrijala i postala zagušljiva pa nije bio čest slučaj da su uz rane umirali i od dehidracije.

Zbog toga su se neki križari odlučili za kacige pješaštva koje su imale manju zaštitu, no davale su više zraka, a širok obod poput lonca štitio ih je od projektila iz visine. Frigijsku kacigu s produženim dijelom koji je štitio vrat nosile su saksonske trupe u 12. i 13. stoljeću, dok se druga vrsta kaciga zvana cervelliere nosila ispod prstenaste kape oklopa.

No, kako su se tijekom ratova mijenjali mačevi, tako se pokazivao i nedostatak štitova i oklopa. Štitovi bi bili probijeni, a prstenovi s oklopa bi se lomili i zabijali u meso.

14_kriari_leather_breastplateStoga su s vremenom križari ispod oklopa počeli nositi zaštitna odijela, a za vrijeme zadnjeg križarskog rata nosio se čvrsti oklop preko prstenastog dijela. Oklop je bio načinjen od povezanih metalnih ploča, ili su u nekim slučajevima metalne ploče zamijenjene kožom ili rogom.

U usporedbi s prijašnjim oklopima ovaj je bio lagan, dok su pločice bile zakrivljene pa su mačevi i strijele klizile niz njih. Shodno promjeni oklopljavanja trupa, i štitovi su postali manji te puno lakši i praktičniji.
 
Iako su ruke bile skoro nezaštićene, to je davalo spretnost i lakoću križarima prilikom borbe. Zapravo su ramena bila slaba točka. Jer desna ruka bila je ruka oružja i stalno u pokretu. U lijevoj je bio štit koji ju je štitio, dok su ramena ona koja su bila najizloženija ranjavanju.

Stoga ih počinju prekrivati željeznim ili čeličnim pločicama, a zatim ubrzo dolazi i do prekrivanja laktova te gornjih i donjih djelova ruku. Tek oko 1182. godine počinju se štititi i šake debelim rukavicama sa slobodnim prstima radi lakšeg držanja oružja, a kasnije se počinju praviti i rukavice oklopljene metalom.

 

Izvor:

Časopis „Ratovi kroz stoljeća“ br. 1, 2008. godina