tvravaU Slavonskom Brodu, na obali rijeke Save, nalazi se barokna pogranična tvrđava Brod. Jedna od najvećih utvrda u Hrvatskoj (i Europi), sjeverni pandan Dioklecijanove palače (jedina veća od nje), proglašena je spomenikom nulte kategorije.

tvravaU Slavonskom Brodu, na obali rijeke Save, nalazi se barokna pogranična tvrđava Brod. Jedna od najvećih utvrda u Hrvatskoj (i Europi), sjeverni pandan Dioklecijanove palače (jedina veća od nje), proglašena je spomenikom nulte kategorije.

1715. godine Austrija započinje gradnju velike, carske i kraljevske slavonske pogranične tvrđave Brod kao dio velikog obrambenog sustava na granici prema Turskom carstvu, kojeg je osmislio princ Eugen Savojski. Dnevno je 634 seljaka graničara s 53 konjske zaprege za prijevoz materijala prisilno sudjelovalo u njenom građenju. Tvrđava Brod završena je 1780. godine, a zauzimala je oko 33 ha.

Zbog ravničarskog terena tvrđava je pravilnog zvjezdolikog oblika. Njene zidine izgrađene su od zemljanog naboja, opeke, drveta i djelomično kamena. U samoj tvrđavi moglo se smjestiti oko 4000 vojnika, većinom pješaka i 150 topova. U slučaju klasične opsade uz potpuno ispunjene kanale, procjenjeno je da bi neprijatelju trebalo 10 dana pripreme za napad i 46 dana za zauzimanje čitave tvrđave.

tlocrtPlan tvrđave Brod

Zanimljiva činjenica jest da je cijeli grad Brod bio unutar dometa njenih topova, stoga su vojne vlasti napravile plan samoga grada. Naime, grad su činile male drvene kućice pokrivene šindrom ili daskama koje bi u slučaju turskog napada sve bile porušene kako bi artiljerija imala pregled nad cijelim prostorom, a time i nad neprijateljem. Tako je Brod izgledao u 18. i većem dijelu 19. stoljeća. Sam plan grada čuva se u vojnom muzeju u Beču.

plan_grada
Plan grada Broda iz 18. st.

 

Konstrukcija tvrđave 

Tvrđava Brod građena je prema Vaubanovom sistemu. U osnovi je kvadratnog oblika, a sistem obrambenih jaraka daje joj zvjezdoliki tlocrt. Imala je tri obrambena pojasa: južni, unutrašnji i vanjski, a štitila su je i dva pojasa grabišta, u koje se voda dovodila iz obližnjeg potoka.

Južna strana tvrđave posebno je ojačana utvrđenjem zvanim hornwerk (njem. horn – rog). Glavna zadaća hornwerka bila je uz pomoć topova spriječiti Turke da prijeđu Savu. No, do kraja 18. stoljeća unutar južnog obrambenog pojasa niknuli su i drugi objekti poput: zgrade zapovjednika tvrđave, časničkog paviljona, stana tvrđavskog kapelana, zapovjednikove kuhinje, kolarnice i staje, dok su slobodni prostori korišteni za voćnjake, vrtove i parkove.

Brod
Maketa tvrđave Brod

Središnji dio tvrđave kvadratnog je oblika, a čine ga četiri bastiona povezana bedemima. Bastioni su utvrde u obliku peterokuta od zemljanog naboja s vanjske strane ozidani ciglom. Njihova je svrha pružiti posljednji otpor neprijatelju, a isto se tako s njih mogao nadzirati prostor ispred tvrđave i braniti vanjske bedeme i susjedni bastion. Na bastionima su osim 4 stražarnice sagrađene i platforme za topove visoke 46 centimetara.

Između svaka dva bastiona su kurtine, odnosno glavni bedemi sagrađeni od cigle sa zemljanim nadslojem na gornjoj strani koji je zapravo služio kao obrambeni put. U unutrašnjosti kurtina su prostori za smještaj ljudi i municije te radionice neophodne za funkcioniranje tvrđave, a po sredini prolazi.

Unutar središnjeg dijela je kavalir, masivni jednokatni objekt u obliku potkove sazidan ciglom. U njegovoj unutrašnjosti nalazilo se čak 108 velikih prostorija jednakih tlocrtnih dimenzija zvanih kazamati. Njihova svrha bila je zadovoljavanje logističkih potreba vojske. Tako su se u tvrđavi nalazile: artiljerijske radionice, kolarnica, bravarnica, oružarnica, spremište oružja, pekarnica, spremište za namirnice, bolnica, ljekarna i naravno spavaonice za smještaj vojnika. 

trg
Trg u tvrđavi

U centru se nalazio trg s baroknom crkvom Sv. Ane koja je tamo stajala sve do 1947. godine. Trg su s južne strane zatvarale dvije zgrade – slavonska kasarna i kasarna štaba.

Vanjski obrambeni pojas činili su revelini, trokutaste utvrde sagrađene sa zadaćom da štite glavne bedeme i onemogućavaju neprijatelju pristup tvrđavi. Revelini su, kao i bastioni, od zemljanog naboja s vanjske strane ozidani ciglom. Unutar bedema zapadnog i istočnog revelina su reduiti, priručna spremišta baruta i puškarnice u obliku peterokuta. 

Sredinom 19. stoljeća brodska tvrđava zbog naglog razvoja opsadne tehnike gubi svoju obrambenu zadaću. Od tada se Brod na Savi počinje intenzivno razvijati, a stari drveni Brod nestaje.

danas
Tvrđava Brod u obnovi

Danas, već poprilično obnovljena, predstavlja lijep podsjetnik na prošlost ovoga kraja.

 

Izvor:

http://www.tzgsb.hr/str008.htm