eyeU zadnjem članku pročitajte osvrt na kozmogoniju Tebe i Elefantine te zaključak o bogovima i mitologiji drevnog Egipta.

Kozmogonija Tebe – Tebanska trijada bogova

amun
Amun

Usponom tebanskih plemića i njihovom uspješnom borbom za prevlast, središte moći u 17. i u 18. dinastiji seli se u grad Uast (Tebu), pa tako ‘na božansku vlast’ dolazi njihov dotadašnji lokalni bog Amun koji dobiva status značajnog božanstva, a potom i titulu kralja bogova.

Najčešći oblik prikazivanja Amuna na reljefima i papirusima je snažni bradati čovjek s krunom (Shuti) iz koje se izdižu dva duga pera. U lijevoj ruci mu je žezlo, a u desnoj drži simbol života – ankh, a ponekad u toj ruci ima i zakrivljeni ratnički nož – khepeš, pa je tada on zaštitnik ratnički raspoloženih kraljeva. Ponekad je prikazivan i s glavom sokola pa i glavom ovna među čijim rogovima se nalazi sunčani disk, ali i uvijek karakteristična dva pera.

 

amun1
Amun

Preuzimanjem atributa drevnog boga plodnosti, Amon se pojavljuje i pod imenom Min koje pak pripada drevnom božanstvu iz Istočne pustinje. Sama riječ amon, izvedena je iz korijena i(a) m n, a kod drevnih Egipćana ona znači  ono što je skrito, ono što se ne može vidjeti. U himnama Amunu  pojavljuju se natpisi:  on je skriven od svoje djece i skriven od bogova i ljudi. U kasnijem vremenskom dobu ime Amuna dolazi od korijena riječi m n, što pak sada na drevnom Egipatskom znači – stalan, vječan. Znači da je tada za drevne Egipćane Amun vječan.

Amunov hram u gradu Uast podignut u sjevernom dijelu grada nosio je ime Apt ili Apet. Svećenstvo Uasta (Tebe) koristilo se već prije dobro razvijenim konceptom sunčanog božanstva i nije željelo jednostavno zaboraviti stare bogove Ra i Atuma, pa je svojeg boga često i nazivalo Amun – Ra – Atum.

Kozmogonija Elefantine – Velika trijada Abua

khnum1
Khnum

Drevni bog Khnum, nebeski kreator, bog stvoritelj čovjeka, slavljen je od najstarijeg arhajskog doba drevnih Egipćana u drevnom kultnom središtu grada Abua (Elefantina). Simbol ovog drevnog egipatskog božanstva je ovan, tako je i sam bog Khnum najčešće slikovno prikazan kao čovjek s glavom ovna na kojoj se vidi bijela kruna (Hedjet) Gornjeg Egipta.

Najvjerojatnije je ime boga Khnuma izvedeno od drevnog egipatskog korijena riječi kh n m koji se vidi u hijeroglifskim zapisima. Drevne riječi kh n m mogu se prevoditi kao nešto što označava spajanje, ujedinjenje ili pak možda izgradnja nekoga/nečega. Iz nekoliko drevnih zapisa lijepo se vidi da je bog Khnum napravio prve ljude, ali i bogove na svom lončarskom postolju, kolu. Njegove osobine u Donjem Egiptu preuzeo je nebeski kreator ili bog stvoritelj Ptah.

khnum
Khnum

Khnum ne samo da je stvorio čovjeka već ga je nadograđivao i održavao u životu, pa tako predstavlja iskonsku kreativnu (stvaralačku) silu i moć. Najznačajnija kultna središta boga Khnuma nalazila su se u gradovima Abuu (Elefantina), Sunnu (Asuan), te Senmutuu (Bigga) gdje je i počinjala granica s drevnom Nubijom. U gradu Hennesuu (Herakleopol) postojalo je kultno središte lokalnog boga Herishefa koji je imao iste oblike i atribute kao i Khnum.

Drugi oblik Khnuma je Banebded kojeg drevni Egipćani nazivaju – ovnom krepkim mužjakom i svetim falusom, a taj sveti ovan opet predstavlja u cijelom drevnom Egiptu prihvaćeno božanstvo plodnosti i svoje uloge dijeli podjednako sa svetim bikom Aserhapom (Apisom).

Banebdjedet
Banebded

I na kraju, drevnu egipatsku mitologiju najbolje je podijeliti na kozmogenezu (ono prvo doba, ‘doba bogova’) i na antropogenezu (ono predivno doba ‘doba ljudi’). U tom prvom dobu, ‘dobu bogova‘, drevnim Egipćanima bogovi su oblici štovanja svijesti o nadnaravnom te su oni izraz i simboli za nespoznatljivo, a opetovanje kultnih radnji jedina je moguća komunikacija ljudi s tim Svijetom bogova. Putovanjem u Sunčevoj barki (barki od milijun godina) želja je i težnja drevnih Egipćana za očuvanjem svijetla koje u mraku drugoga Svijeta (duatu) predstavlja garanciju postojanja.

Ono drugo doba, ‘doba ljudi’, pak započinje trenutkom kada Izida začne s mrtvim (uskrslim) mužem Ozirisom, što rezultira rođenjem Horusa mlađeg – božanstva koje je zapravo utjelovljenje i prototip drevnih egipatskih vladara (faraona).

osiris1
Oziris

Nadalje, velebni hramovi i piramide koje su drevni Egipćani izgradili ne predstavljaju nikakav plod mukotrpnog i prisilnog rada. Hramovi i piramide jednostavno su oblici veličanja božanskog i to nikako nisu postignuća aktualnih faraona već postignuće i uspjeh cjelokupnog društva drevnog Egipta. Tako je zapravo u mitološkim zbivanjima Egipćana čovjek uključen uz bogove, bića su smrtna i prolazna, ali njihova imena zauvijek zadržavaju snagu i prenose se u druge svjetove.

Za Egipćane može čak i vječni Svemir propasti, ali će on opetovano biti obnovljen. Sve te ideje ih prikazuju kao ljude otvorenog duha koji su sebi najvjerojatnije postavljali mnogobrojna pitanja, pitanja koja su zahtijevala brojne odgovore, a odgovore pak su onda oni pokušali samo na sebi svojstven način i dati u svojoj mitologiji.

 

Izvori:

Egipatska mitologija, Veronica Jons, MK Zagreb, 1985.
Egyptian religion – Ideas of the Future Life, E.A. Wallis Budge, DP New York 1969. (1904.)