OKLOPFrancuzi bi možda imali bolje šanse u bitci kod Agincourta da nisu nosili teške oklope, kažu istraživači.

OKLOPFrancuzi bi možda imali bolje šanse u bitci kod Agincourta da nisu nosili teške oklope, kažu istraživači.

Istraživanje objavljeno ove godine u časopisu „Proceedings of the Royal Society B“ pokazuje da su vojnici koji su nosili teške oklope u srednjem vijeku dvostruko trošili energiju. Ovo je prvi jasan eksperimentalan dokaz ograničenja vojnikovih sposobnosti tijekom nošenja srednjovjekovnog oklopa.

Naime, tijekom ratovanja u 15.stoljeću vojnici su nosili pune čelične oklope koji su težili 30-50 kg. Doktor Graham Askew sa Sveučilišta bioloških znanosti iz Leedsa kaže: „Smatramo da je nošenje ovakve vrste tereta na cijelom tijelu zahtijevalo puno više energije nego nošenje iste težine u naprtnjači. U oklopu udovi su opterećeni, što znači da treba puno više napora da bi se vojnik pomaknuo sa svakim korakom. Ako nosite naprtnjaču sva težina je na jednom mjestu i pomicanje udova je lakše. Ovo je mogao biti važan faktor koji je čak odlučivao o ishodima bitaka.“

OKLOPISPIstraživački tim uključivao je akademike sa sveučilišta iz Leedsa, Milana i Aucklanda zajedno sa stručnjacima iz muzeja Royal Armouries iz Leedsa. Naime, istraživači su radili s vrlo vještim interpretatorima borbi iz muzeja Royal Armouries koji su nosili točne replike četiri različita europska oklopa.

Izvodili su razne vježbe hodanja i trčanja tijekom kojih je mjerena potrošnja kisika s posebnim maskama za disanje dajući točnu sliku koliko energije su sudionici koristili.

Istraživanje je pokazalo da je oklop imao očit utjecaj na disanje. Umjesto dubokog disanja tijekom naprezanja, što bi radili da nisu nosili oklop, sudionici su disali plitko i brzo. „Biti umotan u uskoj ljusci od oklopa možda je vojnicima davao osjećaj sigurnosti,“ kaže doktor Federico Formenti iz sveučilišta u Aucklandu. „Ali, čim se počneš kretati u srednjovjekovnom oklopu, gubiš dah. Ovo je vjerojatno ograničavalo vojnikov način borbe.“