kletvaDrevna vatrena kletva, zapisana prije otprilike 1700 godina u Antiohiji, upućena je na neobičnu adresu.

kletvaDrevna vatrena kletva, zapisana prije otprilike 1700 godina u Antiohiji, upućena je na neobičnu adresu.

Antiohia je bila jedan od najvećih gradova rimskog Imperija na Istoku, a danas je dio Turske u blizini granice sa Sirijom.

1930ih godina u jednom bunaru pronađena je tanka olovna ploča ispisana s obje strane koja nikada nije u cijelosti prevedena. Ove godine s njenim prijevodom završio je Alexander Hollmann sa Sveučilišta u Washingtonu.

Kletva je pisana na grčkom i svojom snagom nije trebala  pogoditi ni kralja ni faraona, nego običnog prodavača voća i povrća!

U tekstu se zaziva Iao (grčko ime za Jahvea) da povrijedi čovjeka imenom Babylas – prodavača voća i povrća. Na ploči je navedeno i ime njegove majke – Dionysia «znana kao i Hesykhia«.

«O Iao, ti koji bacaš gromove i munje, udari i sputaj Babylasa prodavača voća i povrća. Kao što si udario kočije faraona tako udari i Babylasovu bezobraznost».

kletva2Hollmann kaže da je do sada preveo dosta kletvi, koje su uglavnom bile upućene gladijatorima i vozačima bojnih kola, ali se još nikad nije susreo s nekom bačenom na prodavača voća i povrća. Pošto osoba koja je uputila kletvu nije imenovana, niti kletva ima prizvuk ljubavnog razočaranja pretpostavlja se da je ona ipak rezultat poslovnog ili trgovačkog suparništva.

Babylas je bilo ime antiohiskog biskupa iz trećeg stoljeća, koji je ubijen zbog svojih kršćanskih uvjerenja te tako postao jedan od ranih kršćanskih mučenika. Ta činjenica mogla bi upućivati na to da je i prodavač možda bio kršćanin.

Isto tako, upotreba biblijskih metafora iz Starog zavjeta prvotno je nagnala Hollmanna na pomisao da je pisac kletve bio židov. Međutim, nakon proučavanja zapisa drevnih magičnih čarolija u kojima su se koristile metafore, dovela ga je do zaključka da pisac nije morao nužno pripadati židovskoj zajednici.

Hollmann kaže: „Grčka i rimska magija ponekad je znala u svoje čarolije ubacivati i židovske tekstove bez da su ih dobro poznavali. Možda je to jednostavno zbog toga što je tekst Starog zavjeta moćan, a magija se voli koristiti takvim tekstovima kao, uostalom, i moćnim imenima. To je ono što magiju čini uspješnom ili navodi ljude da misle da je tako.“