samaelTko je zapravo bio Samael i kakve je probleme je radio? Koje je značenje njegovog imena i što se priča u židovskoj predaji pročitajte u ovom odličnom članku.

samael
Samael

U židovskoj je predaji Samael ime koje se najčešće poistovjećuje sa Sotonom, makar samo djelovanje ovog arhanđela nije uvijek definirano kao zlo. Štoviše, spominju se njegova djela na strani dobra, a isto se tako naglašava da Samael ne donosi čovječanstvu zlo zbog sebičnih razloga u želji da naudi ljudima, već samo ispunjava svoju zadaću datu mu od Jahvea osobno.

On je anđeo smrti, a donosi je putem otrova kako mu i ime govori. Uzima ljudima duše i nosi ih Jahvi. On je Božji glasnik i zato njegovo ime ima nastavak „El“ što znači „Bog“, „od Boga“ ili „Božja moć“.

Početni dio je diskutabilan jer jedni tvrde da porijeklo njegova imena dolazi od riječi „sam“ koja znači „otrov“, „parfem“, „gorki napitak“, „lijek“, „droga“ i iz toga izvlače zaključak da je Samael „Božji otrov“ koji ubija ljude kaplju svojeg otrova kada to Jahve zapovjedi.

Drugi pak smatraju da njegovo ime dolazi od riječi „sami“ što znači „slijep“ i u skladu je s vjerovanjem gnostika koji ga izjednačavaju sa Jaldabaothom, slijepim bogom koji zauzima bitno mjesto u gnostičkom opusu.

Samaela nalazimo kao „vođu svih Sotona“, kao „princa svih vragova“, ali i kao „velikog princa u Nebu koji vlada anđelima i moćima“. Njegova se zla inkarnacija javlja kao nebeski čuvar grešnog Rimskog Carstva. On leti zrakom poput ptice i za razliku od drugih nebeskih bića koja imaju samo po šest pari krila, Samael ih ima dvanaest. Nalazimo ga kao zmiju u Raju, kao putenu želju, kao donositelja smrti.

Sve legende vezane uz Sotonu najčešće se odnose na Samaela, osim onih koje uključuju Beliara (hebrejski: beliar =beskoristan). Sve navedeno upućuje na to da Samael utjelovljuje princip zla koji donosi Izraelu nesreću. Čak je i u početku Stvaranja on bio nazočan započevši svoje spletke s Adamom i Evom. Protivnik mu je Mihael koji predstavlja princip dobra te se, sukladno toj definiciji, često nalazi u konfliktu sa Samaelom.

No, pođimo od početka.

Na početku je Bog stvorio svijet, Adama i Evu. Po grčkoj „Apokalipsi po Baruhu“, sve je funkcioniralo dobro dok se nije pojavila loza, koja bijaše zabranjena u Edenu. Vinovu je lozu posadio Samael s namjerom da mu olakša posao zavođenja prvog para ljudi te je zbog te svoje ideje Samael proklet od Boga i proglašen Sotonom.

museo_del_prado_cca_1550

Museo del Prado, 1550.

Sudeći po zapisima koji se pripisuju rabinu Eliezeru ben Hyrcanusu, Samael se u tom Edenu pojavio i u obliku zmije koja je taktički postavljala pitanja Evi o zabranama vezanim za Drvo čije plodove nisu smjeli jesti te je tako navela na grijeh. Također je bio zaslužan i za pokušaje navođenja Eve da zavede i zatrudni s vlastitim sinom Kainom.

Samael je u početku svijeta bio vrlo aktivan anđeo, o kojem se mnogo pisalo. Iako je ostao neimenovan, smatra se da je on jedan od vođa anđela koji su odlučili oženiti ljudske kćeri i stvoriti tako Nefile, hibride anđeoske i ljudske rase koji se spominju u Postanku:

„6:2 opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. 3Onda Jahve reče: “Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina.” 4U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.“

Na taj način po „Knjizi Hanokovoj“ Samael postaje odgovoran i za pad anđela čije je prebivalište nakon gore spomenutih aktivnosti postala Zemlja, a ne Nebo, za prenošenje ljudima znanja koja nisu trebali imati, a koja su ih dovela do uništenja. Iz nastavka teksta u Postanku vidi se kako Bog rješava problem Nefila i ljudske vrste koju su svojim uplivom pali anđeli učinili zlom:

6:5 Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na Zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća. 6 Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji. 7 Reče Jahve: “Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje – od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku – jer sam se pokajao što sam ih napravio.”

abraham
Abraham i Isak

Međutim, poplava nije spriječila Samaela da i dalje djeluje. B’ereshith Rabba, Midraš koji prati Knjigu Postanka, u kojem su sakupljene sve predaje i legende vezane za tu knjigu, Samaela spominje kao onog koji odgovara Abrahama da žrtvuje sina Isaka Jahvi, a nakon neuspjeha u odgovaranju, Samael postaje onaj koji uzrokuje smrt Isakove majke Sare donoseći joj vijesti o njegovu žrtvovanju.

Također je upravo on anđeo s kojim se Jakob u Knjizi Postanka hrvao prije nego li se susreo s bratom čiji je blagoslov na prijevaru dobio:

32:25 Jakob ostane sam. I neki se čovjek rvao s njim dok nije zora svanula. 26 Videći da ga ne može svladati, ugane mu bedro pri zglobu, tako da se Jakobu kuk iščašio dok su se rvali. 27 Potom reče: “Pusti me jer zora sviće!” Ali on odgovori: “Neću te pustiti dok me ne blagosloviš.” 28 Nato ga onaj zapita: “Kako ti je ime?” Odgovori: “Jakob.” 29 Onaj reče. “Više se nećeš zvati Jakob nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si.” 30 Onda zapita Jakob: “Reci mi svoje ime!” Odgovori onaj: “Za moje me ime ne smiješ pitati!” I tu ga blagoslovi. 31 Onom mjestu Jakob nadjene ime Penuel jer – reče – “Vidjeh Boga licem u lice, i na životu ostadoh.”

Leloir_-_Jacob_Wrestling_with_the_Angel

L. Leloir: Jakob se hrva s anđelom

Predaje kažu da je Samael imao svoje prste i u aferi s Tamar:

38:6 Juda oženi svoga prvorođenca Era djevojkom kojoj bijaše ime Tamar. 7 Ali Judin prvorođenac Er uvrijedi Jahvu i Jahve ga pogubi. 8 Tada reče Juda Onanu: “Priđi k udovici svoga brata, izvrši prema njoj djeversku dužnost i tako očuvaj lozu svome bratu!” 9 Ali Onan, znajući da se sjeme neće računati kao njegovo, ispuštaše ga na zemlju kad god bi prišao bratovoj udovici, tako da ne dade potomstva svome bratu. 10 To što je činio uvrijedilo je Jahvu, pa i njega pogubi.

11Onda Juda reče svojoj nevjesti Tamar: “Ostani kao udovica u domu svoga oca dok poodraste moj sin Šela.” Bojao se, naime, da bi i on mogao umrijeti kao i njegova braća. S obzirom da Juda nije ispunio dogovor, Tamar se preobuče u bludnicu i sačeka Judu na putu.15 Kad je Juda opazi, pomisli da je bludnica, jer je bila pokrila lice.

16 Svrati se on k njoj i reče: “Daj da ti priđem!” Nije znao da mu je nevjesta. A ona odgovori: “Što ćeš mi dati da uđeš k meni?” 17 “Spremit ću ti jedno kozle od svoga stada”, odgovori. “Treba da ostaviš jamčevinu dok ga ne pošalješ.” 18 A on zapita: “Kakvu jamčevinu da ti ostavim?” Ona odgovori: “Svoj pečatnjak o vrpci i štap što ti je u ruci.” Dade joj jedno i drugo, a onda priđe k njoj i ona po njem zače. 19 Potom ona ustade i ode; skide sa sebe koprenu i opet se odjenu u svoje udovičko ruho. 20

Uto Juda pošalje kozle po svom prijatelju Adulamcu da iskupi jamčevinu iz ruku žene, ali je nije mogao naći. 21 Upita ljude u mjestu: “Gdje je bludnica što se nalazila uz put u Enajim?” Oni mu odgovore: “Ovdje nije nikad bilo bludnice.” 22 Tako se on vrati k Judi pa reče: “Nisam je mogao naći. Osim toga, ljudi mi u mjestu rekoše da ondje nije nikad bilo bludnice.” 23 Onda reče Juda: “Da ne ostanemo za ruglo, neka ih drži! Slao sam joj, eto, ovo kozle, ali je ti nisi našao.”

24 Otprilike poslije tri mjeseca donesoše vijest Judi: “Tvoja nevjesta Tamar odala se bludništvu; čak je u bludničenju i začela.” “Izvedite je”, naredi Juda, “pa neka se spali!” 25 Dok su je izvodili, ona poruči svekru: “Začela sam po čovjeku čije je ovo.” Još doda: “Vidi čiji je ovaj pečatnjak o vrpci i ovaj štap!” 26 Juda ih prepozna pa reče: “Ona je pravednija nego ja, koji joj nisam dao svoga sina Šelu.” Ali više s njom nije imao posla.

Samael je optužio Izraelce kada ih je Bog planirao izvesti iz Egipta, ali je isto tako bio i onaj koji je u Jahvino ime zaustavio kotače egipatskih kočija kada su krenule preko Crvenog mora za izabranim narodom, kako je opisano u Knjizi Izlaska:

15:25 Zakoči kotače njihovih kola da su se jedva naprijed micali. “Bježimo od Izraelaca!” – poviču Egipćani, “jer Jahve se za njih bori protiv Egipćana!” Tada će Jahve Mojsiju: 26 “Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.”

pharaoh-and-army-bridgeman

Bridgeman: Faraon s vojskom

Nakon tog dobrog djela, Samael opet radi probleme. Osobno je stajao iza stvaranja zlatnog teleta napravljenog dok je Mojsije primao zapovjedi na Sinaju. Likovao je nad Mojsijevom smrću, jer je Mojsije onaj koji je donio Toru među ljude. Uzročnik je Izaijina mučeništva, on ima moć nad svim narodima, osim nad Izraelom. Njegova moć traje do Sudnjeg dana, kada će biti predan Izraelu u okovima.

The-Adoration-of-the-Golden-Calf-Poussin

Poussin: Štovanje Zlatnog teleta

Prema rabinu Louisu Ginzbergu, u njegovom „Uzašašću Mojsijevom“, Samael djeluje impresivno:

„Bijaše tamo još jedan anđeo u sedmom nebu, različit po izgledu od drugih, i zastrašujuća izgleda. Bijaše visok toliko da bi trebalo pet stotina godina da se pređe udaljenost tako velika, a od krune na glavi do stopala bijahu mu  oči pune neodobravanja koje izazivahu strahopoštovanje u svakome tko se usudi u njeg’ pogledati. „Ovaj tu“, reče Metatron Mojsiju, „zove se Samael, on oduzima duše ljudima.“ „Kuda ide?“ upita Mojsije, a Metatron mu odgovori: „Uzeti dušu Joba pobožnoga.“ Tada se Mojsije stane moliti Bogu ovim riječima: „Neka bude volja Tvoja, Bože moj i Bože otaca mojih, da nikada padnem u ruke ovoga anđela!“

Po Kabali, Samael je uzeo Lilith za družicu nakon što je ona ostavila Adama, a nakon nje je imao još nekoliko partnerica: Eisheth Zenunim, Na’amah i Agrat Bat Mahlat. Sve tri poznate su kao anđeli svete prostitucije. Izbor ne čudi, s obzirom na gore spomenutu epizodu s Tamar, u kojoj je ona u originalnoj verziji rukopisa predstavljena kao „kedeshah“ ili „sveta prostitutka“, a ne kao „zonah“ to jest „obična bludnica“, kako ju razvoj i prijevod teksta dalje tretira.

Samae
Samael

Zohar, glavna knjiga Kabale, naziva Samaela „Neumoljivost Božja“. On vodi svoje ratove ne zbog sebičnih razloga i ne zato da kazni bezrazložno, već da kazni u ime Boga, s dopuštenjem Boga i za dobrobit sviju. On provodi Božju volju kad kaže: „Ja ubijam  i ja činim živim“. Onog koji zaslužuje po pravdi Boga Samael ubija, onog kojeg Bog poštedi Samael čini živim.

Tako on provodi samo ono što je Bog naumio. „Sve što radim osniva se na ubijanju. I ako prihvatim Toru, više neće biti ratova. Vladam planetom Maadim (Mars) koji potiče prolijevanje krvi.“

Samael i sam priznaje da je onaj koji optužuje, zavodi i uništava, ali isto tako on to ne bi mogao raditi da nema odobrenje za to. Jahve je dokazao da mu nije problem riješiti se onih koje smatra suvišnima i nepotrebnima. Stoga je očito da i anđeo Samael, većinom zvan Sotonom, nije otpadnik koji radi probleme na svoju ruku, a čije se nazočnosti Jahve ne može riješiti. Prije će biti da Samael, kao i sva bića od Jahve stvorena, radi za svog Stvoritelja.

Jer, ruku na srce, da nije Boga, ne bi bilo ni Samaelovih misija ni iskušavanja ljudi ni ljudskih padova…

 

Izvori:

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0017_0_17378.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Samaelhttp://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=106&letter=S
http://www.samaelaunweor.info/identity/the-angel-samael
http://www.ortzion.org/Jacob_wrst5.html
http://rhaeticuspress.tripod.com/thebookofsamael/id4.html
http://gnosticteachings.org/the-teachings-of-gnosis/lectures-by-gnostic-instructors/708-sons-of-samael.html
http://www.hbk.hr/biblija/
http://biblelexicon.org/genesis/1-1.htm
Encyclopaedia Judaica, 2007, Thomson-Gale, Second Edition
Biblija, 1987, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb