znak_zidarstvaNakon što smo vas u prva dva članka upoznali s poviješću slobodnih zidara sada krećemo drugim putem. Pravac – organizacija, rituali, simboli i članovi. Uživajte ^^.

Stupnjevi i rituali

Stupnjevi i rituali sastavni su dio slobodnog zidarstva. Učenik je prvi i temeljni stupanj. Ovdje skupljena znanja su daljnja osnova za napredovanje u društvu. Onaj koji je primljen biti će uveden u prirodu slobodnog zidarstva koja je obilježena bezbrojnim simbolima i simboličnim djelovanjima s kojima će učenik biti suočen tijekom svog naukovanja.

Uvjet za primanje je biti “slobodan čovjek dobrog ugleda”. Potrebno je dokazati financijsku neovisnost koja je neophodna za održavanje rada lože kao i za sudjelovanje u humanitarnim akcijama. Financijski zahtjevi su različiti od lože do lože te se određuju prema angažmanu. Bečka loža, primjerice, ubire članarinu u iznosu 2% godišnje zarade svakoga člana[1].

stupnjevi
Stupnjevi slobodnog zidarstva

Dakle, tražioca u masonsku ložu uvodi jamac, koji najbolje poznaje tražitelja prijema te garantira za dostojanstveni prijem u slobodnozidarski savez. Od kandidata se traži njegova autobiografija, slika i izjava o razlozima za dostojan prijem u ložu, a poseban Odbor preko masonskih veza raspituje se o njemu. Pri povoljnom ishodu na sastanku lože glasa se s kuglicama bijele i crne boje.

Balotaža, kako se zove glasovanje, obavlja se u šutnji, bez rasprave i u tajnom spuštanju kuglica u posebne kutije. Ako se ne spusti ni jedna crna kuglica, balotaža je svijetla i to znači da je tražitelj dostojan primitka u masonski savez.

Pri pozitivnom glasovanju, u Loži se obavlja ritual. Tražitelj mora odgovoriti na tri pitanja za koja ga je pripremio njegov jamac. Pitanja glase:

  • “Što Vam govori izraz Svemogući Arhitekt Svemira?” 
  • “Što očekujete od primanja (u Društvo) za svoj budući život?”
  • “U kojem smislu vjerujete da možete pridonijeti realizaciji ideje slobodnog zidarstva?”

Nakon što odgovori na ta pitanja biva uveden u tamnu odaju gdje još jednom ima priliku razmisliti želi li doista biti mason. U toj odaji također biva suočen sa simbolima – upaljenom svijećom, lubanjom i pješčanim satom, kao simbolima smrti, ponovnog rođenja i prolaznosti života.

simboli
Simboli masonstva

Nakon toga tražitelj čini prisegu. On kleči pred oltarom Tri Velika Svjetla, a to su Knjiga svetog Zakona (Biblija), kutomjer i šestar. Prema nekim tumačenjima kutomjer navodno predstavlja Zemlju, a šestar Nebo jer u slobodnom zidarstvu  je također uzrečica “kako gore tako i dolje” tj. “kako na Nebu tako i na Zemlji”. Prema jednom drugom tumačenju radi se o aktivnoj spolnoj poziciji između muškarca i žene, također simbol stvaranja.

Zatim tražitelj desnu nogu stavlja u kutomjer u pravom kutu, lijevom rukom drži šestar na grudima dok je desna na Bibliji. Pri tome se obavezuje na držanje tajnosti, pristaje na to da tolerancija i humanizam budu njegovi ciljevi u potrazi za savršenstvom te se kune da će pri tome slušati naloge Velikog majstora. Tada mu se skida povez sa očiju, on dobiva tri simbolična udarca u grudi te konačno biva primljen u ložu kao brat.

ritual

Ritual inicijacije

Slijedi učenje prepoznavanja u znakovima, riječima i rukovanju. Pri ulasku u ložu čuvar zahtjeva od svakoga lozinku. U učeničkom stupnju ona glasi tubalkain – time je označen kao potomak Kaina koji sa svojom braćom, a po slobodnozidarskoj tradiciji, gradi stupove Hrama[2]. Osim toga, član ima i ispravu lože, nešto kao jednu vrstu osobne karte kojom se može provjeriti pripadnost pojedinoj loži.

Nakon naukovanja, učenik se odijeva kao zidar. Odjeću čini učenička pregača, bijele rukavice, amblem pripadajuće lože, ponegdje i cilindar. Učenička pregača je bijela, četverokutnog oblika koja na svojem gornjem dijelu ima trokutasti preklop. Ona ukazuje na izvorno porijeklo – na pregaču koju su nosili majstori zidari[3]. Centralni motiv učeničkog stupnja je rad na samome sebi i individualizam stoji na prvome mjestu, pri tome ga podsjećajući da je “neobrađeni kamen koji treba postati uglačan ako iz njega želimo dobiti slobodnu i etički izdvojenu osobnost koja je potrebna izgradnji čovječanstva”[4].

Pomoćnik majstora (kalfa)

Nakon otprilike godinu dana učenik, ukoliko je ispunio uvjete, biva unaprijeđen u kalfu – majstorskog pomoćnika. Rad na neobrađenom kamenu je završen i sada glatki obrađeni kamen može biti ugrađen u zid. U kalfinskom stupnju naglasak je na socijalnim aspektima i bratstvu.

Da bi učenik prešao u kalfinski stupanj mora ponovno proći određenu ceremoniju. Pri tome mora ponovno odgovoriti na tri pitanja:

  • “Koji simbol je na tebe ostavio najveći utjecaj? ”
  • “Imaš li već prijatelja u loži?” 
  • “Što očekuješ od unapređenja?”

Nakon toga, učenik biva suočen sa simbolima iskušenja. Zlato kao simbol materijalnih vrijednosti, lovorov list za slavu i pobjedu i mač kao simbol moći. Također polaže zakletvu u sličnom položaju kao pri primanju u učenički red. Nakon tri simbolična udarca Velikog majstora učenik biva unaprijeđen u kalfu.

Na kraju dobiva novu pregaču koja je ili ukrašena s dvije ruže ili joj je trokutasti preklop uokviren plavo. Simboli drugog stupnja su ruža, stupovi, drugostupanjski alat (lopatica, libela, olovna nit) i plamena zvijezda.

pregaca
Masonska pregača

Ruža se navodi kao simbol svjetla i više spoznaje, a masoni se “kite” ružom na Ivanje (24. lipnja). Stupovi su simbol za dva stupa – Jahin i Boas, koja su stajala na ulazu u jeruzalemski Hram kralja Salomona[5].

1. Kraljevima: Nato posla kralj Salomon i dade dovesti Hirama iz Tira. 7:14 On je bio sin jedne udovice iz plemena Naftalijeva; njegov je otac bio veliki kovač u Tiru. Bio je veoma razuman i vješt u svakojakom radu od mjedi. On dođe kralju Salomonu i izradi mu sve radove. 15Tako sali obadva stupa od mjedi. Visina jednome stupu bila je osamnaest lakata, konac od dvanaest lakata obuhvaćao je jedan i drugi stup. 16Načini usto dva od mjedi salivena oglavlja, da se metnu ozgo na stupove. Visina je jednoga oglavlja pet lakata, visina drugoga oglavlja isto tako pet lakata. 17Na oglavlja stupova način pletenice isprepletene i vrpce kao verige, jedno na prvo oglavlje i drugo na drugo oglavlje. 18Onda načini šipke, u dva reda unaokolo na jednoj pletenici, da pokrivaju oglavlje stupova. Tako načini i na drugom oglavlju.

19Oglavlja na stupovima u trijemu bila su načinjena kao ljiljani od četiri lakta. 20Na oglavljima na obadva stupa bili su ozgo i prema sredini pod pletenicama šipci, kojih je bilo dvjesta u dva reda unaokolo na jednom i na drugom oglavlju. 21Stupove podiže na ulazu u trijem hrama. Jedan postavi na desnu stranu i nazva ga Jakin; drugi postavi na lijevu stranu i nazva ga Boaz.[6]

Lopatica služi za izglađivanje žbuke. Ona predstavlja skladnost masona u radu, njegovu revnost u ispunjavanju dužnosti, opreznost kod izglađivanja nesavršenosti i grešaka masona i bližnjih. Libela i olovna nit podsjećaju na dužnost da temelje masonske građevine grade libelom istinske jednakosti, a njene radove olovnom niti pravnog suda. To znači da sva nastojanja masona, sve misli i djela namijenjena bratskoj suradnji moraju biti harmoničan produkt snage, razuma i čistoće savjesti.

1424354_com_pentagramaVažan motiv kalfinskog stupnja je plamena zvijezda tj. pentagram. On se nalazi u sredini tepiha u dvorani te iza oltara. Pentagram se odlikuje svojom perfektnom geometrijom što je ujedno i kalfinska nauka. Upravo stoga i slovo G kao znak za geometriju dok jedno drugo tumačenje kaže da se radi o pet izraza Stvaranja: Genesis, Geometria, Genius, Generatio, Gravitatio.

Engleski slobodni zidari slovo G tumače kao G.O.D tj, početna slova židovskih riječi za pamet, snagu i ljepotu.

Majstor

To je treći i posljednji stupanj regularnog slobodnog zidarstva. Središnji motiv Rituala unapređenja je smrt te pobjeda nad njom. U skladu s tim je i hram ukrašen crnim maramama. Unapređenje protiče slično kao i kod prethodna dva, s tom razlikom da je ovoga puta u centru prostorije mrtvački sanduk na čijem pokrovu je mrtvačka glava i grančica bagrema. Kutomjer i šestar su položeni na oba kraja mrtvačkog kovčega.

Kalfa biva uveden hodajući unatraške dok ga kod lijesa čekaju ostali majstori. I ovdje “oživljava” legenda o Hiramu. Majstori podsjećaju kalfu da je njihov majstor Hiram ubijen kroz izdaju. Kalfi biva otrgnuta pregača te biva simbolično “izbačen” iz društva. Nakon 12 otkucaja sata on treba proći tri puta oko lijesa. Time simbolično završava zemaljski život te kroz tu simboličnu smrt prelazi u “viši nivo”.

On također daje i zavjet majstorima te se kune da će se povezati u “neraskidivo bratstvo zajednice, da će biti tih kao smrt te da će postaviti mjerila u ovom prolaznom životu da bi dosegao vječni”[7].

Freemasons-HexagramBagremova grančica je važan simbol – njome je bio ukrašen Hiramov grob, ona ukazuje na povratak u život. Plamena zvijezda majstorskog reda su dva trokuta spojena u hexagram. Oni simboliziraju dvije suprotne strane života- duh i materija, nebo i zemlja. Sve gore navedeno odnosi se na regularne tzv. Ivanjske lože ili Lože sv. Ivana čiji je zaštitnik sv. Ivan Krstitelj[8].

U 18. stoljeću došlo je do ideje slobodno zidarstvo učiniti ravnomjernim i da proces do “savršenstva” treba daleko više od tri stupnja.Više stupnjeve je uveo francuski mason Andrew Michael Ramsay[9]. Iz francuske Lože savršenstva proizašao je Škotski red koji se najprije sastojao od 25 stupnjeva. Pruski kralj Friedrich II mu je 1786. godine dodao još 8 stupnjeva. Posljednji 33. stupanj ne može se postići slobodnozidarskim radom i zalaganjem nego samo imenovanjem.

A kako izgleda Loža savršenstva i njeni stupnjevi te kakve veze sa svim tim ima crna magija pročitajte u četvrtom članku o slobodnim zidarima.

Izvori:

[1] http://freimaurerei.de/36.html
[2]
http://www.horst-koch.de/joomla_new/content/view/266/272/

[3] http://www.xtreme-schmuck.de/Freimaurer/Schurze_Baender-6598-lehrlingsschurz.html
[4] http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Rauhe_und_behauene_Steine&redirect=no
[5]
http://en.wikipedia.org/wiki/Boaz_and_Jachin
[6]
Biblija, 1. Kraljevima, 7

[7] Dr. Cathy Burns – Hidden Secrets of Masonry
[8]
http://freimaurer-wiki.de/index.php/Johannisloge
[9]
http://www.freemasons-freemasonry.com/ramsay_biography_oration.html