znak_zidarstvaUz nastanak i povijest slobodnih zidara vezane su mnoge legende. Danas pročitajte legendu o Hiramu, ali i nastavak povijesnih događaja te kakvu su zapravo ulogu u svemu tome imali templari i kakav je bio odnos katoličke Crkve i zidara.

Solomon_HiramAbiff_HiramKingofTyre
Kralj Solomon, Hiram kralj Tira i Hiram Abiff

Legenda o Hiramu

Po masonskoj legendi, Feničanin Hiram Abiff bio je glavni arhitekt kojeg je kralj Solomon postavio za izgradnju hrama Svevišnjem. Solomonov hram imao je tri velika majstora: samog Solomona, Hirama kralja Tira i Hirama Abiffa.

Svaki dan u podne Hiram Abiff bi poslao radnike na odmor od naporna rada. U to vrijeme Hiram bi obično izrađivao građevinske nacrte na tabli. Međutim, Hiram Abiff je ubijen u podne. Ubila su ga tri niže rangirana slobodna zidara drugog stupnja. Njihova imena su bila Jubela, Jubelo i Jubelum. Dvanaest radnika se urotilo protiv Hirama jer su željeli saznati tajne majstora zidara, no samo su ova trojica provela zavjeru u djelo.

hiramabif
Hiram Abiff

Znali su da je majstor u podne sam u Hramu pa su ga tada željeli iznenaditi. Svaki od urotnika postavio se na jedna vrata Hrama: Jubela na jug, Jubelo na zapad, a Jubelum na istok. Kada je Hiram krenuo prema južnim vratima, presreo ga je Jubela koji je zahtijevao da mu oda tajnu šifru trećeg stupnja i tajne svog zanata. Nakon što ga je Hiram triput odbio, Jubela ga je udario 24-inčnim zidarskim mjerilom pa je Hiram pobjegao prema zapadnim vratima.

Tamo ga je zaustavio Jubelo i pitao majstora da mu otkrije svoje tajne. Hiram je i ovaj put odbio pa ga je Jubelo udario kutomjerom po prsima. Majstor je ponovo pobjegao, ali ovaj put prema istočnim vratima. Tamo ga je susreo Jubelum te je i on zatražio šifru. Hiram je i posljednji put odbio otkriti tajnu te ga je Jubelum udario maljem po čelu. Hiram Abiff pao je mrtav na pod Hrama.

Urotnici su njegovo tijelo zakopali u krhotinama zidarskog materijala na podu. U ponoć su ga odlučili odnijeti zapadno, prema brdu Moriji, gdje su ga pokopali u smjeru istok-zapad. Na mjestu gdje mu je ležala glava postavili su biljku zimzelene akacije da bi kasnije znali gdje je grob.

Sljedećeg dana radnici su shvatili da nema nacrtnih planova na tabli i da majstor nije u Hramu, te su obavijestili kralja Solomona. Solomon je zatražio detaljnu potragu, no ništa nisu našli. Zato je odlučio proširiti potragu i izvan Hrama pa je 12 urotnika, koji su se u međuvremenu pokajali za svoje ubilačke namjere, rasporedio u četiri grupe po tri radnika za svaku stranu svijeta.

Solomon_and_the_Plan_for_the_Temple
Kralj Solomon i nacrt Hrama

Nakon 15 dana potrage, jedan od umornih radnika koji se našao na brdu Moriji sjeo je da se odmori. Ubrzo je primijetio biljku akacije na zemlji i tako pronašao majstorov grob. U tom trenutku su se pojavile ubojice Hirama Abiffa koji su počeli jadikovati i kajati se za zločin koji su počinili. Sva trojica privedena su pred Solomonov sud koji im je dao odrubiti glave.

Zatim je Solomon zapovijedio jednom od zanatlija da pokuša podići izmrcvareno i poluraspadnuto tijelo majstora stiskom šake prvog stupnja no to mu ne uspije, a meso se otkine s majstorove ruke. Isto naredi zanatliji drugog stupnja, ali dogodi se ista stvar.

Nakon molitve, kralj Solomon je primio raspadnuto tijelo majstora za ruku stiskom trećeg stupnja ili „snažnim stiskom lavlje šape“ nakon čega se tijelo podiglo. Solomon je zatražio da se tijelo prikladno, ceremonijalno, pokopa u Sanctum Sanctorumu Hrama („najsvetoj svetinji“ – centralnom dijelu Hrama). S obzirom da je majstorska riječ-šifra izgubljena, morali su smisliti nadomjesnu sve dok buduće generacije ne otkriju pravu Riječ[1].

O ovim događajima prikazanim u mitu ne postoje nikakvi dokazi, kao ni o ostalim mitovima koji se vežu uz nastanak masonstva. Nejasno je i odakle potječu te legende, ali se pretpostavlja da se radi o tome da su se u 17. stoljeću u društvo Zidara počeli uključivati i plemići, ugledni građani i učenjaci.

Porast stupnja naobrazbe bila je dobra podloga za razvoj mitova i legendi koji su za ljude izvan njihova kruga sve o Zidarstvu učinili netransparentnim i teško razumljivim.

anderson_j
James Anderson

Tako je i sastavljač masonskog ustava James Anderson (1679. – 1739.) pisao legende kojima je pokušao masonstvu dati mističan karakter[2]. On je koristio sve što se o kulturi tada znalo da bi sastavio legendu o njihovom nastanku.

Pri tome je nastojao Crkvu što više diskreditirati pa je i mit o Stvaranju “prerađen”, a Bog je nazvan “najvećim Graditeljem svih vremena“, Adamov list postaje zidarska pregača, a Kain prvi zidar[3].

Gradnja piramida također je bila, prema legendama, pod slobodnozidarskim vodstvom, kao i gradnja hramova u Jeruzalemu.

A što je s templarima?

henri_lehmann-De_paynes
Henri Lehmann: Hugo de Payens

Posebno mjesto u legendama o nastanku masonstva, zauzimaju templari. Njihov red osnovao je 1118. godine francuski plemić Hugo de Payens dozvolom jeruzalemskog kralja Balduina II. Cilj je bio zaštititi hodočasnike na putu do Jeruzalema. Međutim, templari su vrlo brzo postali poznati kao izvanredni borci što im je priskrbilo bogatstva i imanja po cijeloj Europi.

S vremenom su se počele širiti priče o njihovom krivovjerstvu i štovanju Sotone. Francuski kralj Filip IV. konfiscirao je svu imovinu templara i optužio ih za herezu, a papinska inkvizicija je od de Molaya mučenjem izvukla priznanje o navodnom sotonizmu[4]. Templari su bivali progonjeni i ubijani, no navodno su neki uspjeli pobjeći u Škotsku gdje su donijeli svoje znanje o izgradnji radionica, te su i osnovali slobodnozidarska udruženja. Međutim, i to je vjerojatno jedna od teorija nastalih u 18. stoljeću, s ciljem da bi slobodni zidari dobili i viteško porijeklo[5].

Nakon što je 1717. godine osnovana Velika loža Londona i Westminstera, te nakon što je objavljena Knjiga Statuta, slobodno zidarstvo se počelo širiti. Preko britanskih kolonija do 1730. godine lože su već osnovane i u Nizozemskoj, Francuskoj, Španjolskoj, te mnogim talijanskim i njemačkim pokrajinama. Do sredine 18. stoljeća slobodno zidarstvo se proširilo na cijelu Europu, a već 1731. godine osnovana je i prva loža u Sjevernoj Americi.

Voltaire
Voltaire

Zbog vladavine kolonijalnih sila lože su osnivane na gotovo svim krajevima svijeta. Tako su nastajale lože različitih filozofskih orijentacija. U Engleskoj i Francuskoj, primjerice, postojale su lože u kojima su članovi bili značajni prosvjetitelji kao što su Voltaire, Marquis de Lafayette ili Mirabeau.

U Sjevernoj Americi gotovo sve vodeće ličnosti iz američke borbe za nezavisnost bili su slobodni zidari. Od 56 potpisnika Deklaracije o nezavisnosti, 50 su bili slobodni zidari kao npr. George Washington i Benjamin Franklin[6].

Odnos katoličke Crkve i slobodnih zidara

Od velikog značaja za razvoj masonstva bile su i papinske bule koje su ih osuđivale, kao i sva tajna društva općenito. Ti papinski dokumenti su za rezultat imali progone, mučenja i inkviziciju u Italiji i Španjolskoj, a također i smrtne presude. Jedna od tih bula bila je In eminenti koju je donio papa Klement XII.[7].

Benoit_XIV
Papa Benedikt XIV.

Pošto je ona imala malo odjeka izvan Italije, papa Benedikt XIV. obznanio je jednu daljnju bulu, Providas Romanorum Pontifecum, koja se odnosila i na progon onih koji su sa slobodnim zidarima imali i indirektan kontakt.

Uz uništavanje papinske države i sudjelovanje visokih talijanskih masona u pozivima protiv Crkve, ta netrpeljivost je godine 1884. donošenjem enciklike Humanum genum (Papa Leo XIII) dosegla svoj vrhunac[8]. Nakon što je proces razdvajanja crkve i države krajem 19. stoljeća bio dovršen, odnos između katoličke Crkve i slobodnog zidarstva polako postaje objektivniji.

Zakonik kanonskih prava iz 1917. godine Codex Iuris Canonici nije donio ukidanje sankcija protiv slobodnih zidara, ali su odustali od kaznenih sankcija. Međutim, za razliku od liberalnog, antiklerikalnog raspoloženja na početku 19. stoljeća, njegov kraj je obilježen nacionalističkim i antisemitskim stavovima. To je razvilo ogromnu količinu antislobodnozidarskih književnosti. Često su i problemi ekonomske i političke prirode pripisivani slobodnim zidarima. Drugi su opet upozoravali na teorije zavjere slobodnih zidara čiji je cilj, zajedno sa Židovima, zavladati svijetom.

img_codex

Nakon stoljeća netrpeljivosti i progona, masoni u današnje vrijeme više nigdje nisu progonjeni, a donekle je došlo i do normalizacije odnosa s Crkvom. Od 1965. godine nije više na snazi zakon o isključivanju katolika koji pristupe masonima, a od 1983. godine djeluju u međusobnom dijalogu i uvažavanju.

I tako smo završili s poznatim povijesnim činjenicama o slobodnom zidarstvu. Treći članak će vam donijeti nešto više o njihovom ustrojstvu i ritualima.

Izvori:

[1] Christopher Knight i Robert Lomas: “Hiramov Ključ”
[2]  http://en.wikipedia.org/wiki/James_Anderson_(Freemason)
[3] http://www.neue-werkstatt.de/vortraege/Die_Freimaurer_Ein_alter_Weisheitsbund_fuer_die_moderne_Zeit
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_the_Knights_Templar
[5] Truthman: Povijest, filozofija i simbolika slobodnih zidara, str. 5
[6] http://de.paperblog.com/freimaurer-und-die-amerikanische-revolution-11293/
[7] http://en.wikipedia.org/wiki/In_Eminenti_Apostolatus
[8] http://www.schrefler.net/91mitschriften_Geschichte/Frm.Zeittafel-5.2009.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Papal_Documents_relating_to_Freemasonry