loncarstvo.gif

Pozivamo sve zainteresirane da dođu pogledati tehnike rada na lončarskom kolu, a po želji i sami isprobaju napraviti vlastiti predmet na lončarskom kolu. 08.10. u 11 sati, prostor ULUS-a (Starogradska 15, Samobor) će između ostalog ugostiti profesionalne lončare: gosp. Rančića i gosp. Kovačića. Više detalja o programu pronađite na stranicama kalendara.

loncarstvo.gifGlina kao materijal podatan za modeliranje poznata je od samog početka ljudske civilizacije. Predmeti rađeni od gline izvorno bivaju sušeni na suncu i ljudi ih koriste u magijskim obredima ili pak za držanje i prijenos krutih namirnica. Lončarstvo kao zanat važan za civilizaciju nastaje na osnovu naroda ikultura koje nalaze načine da žive od prirodnih sirovina kojima suokruženi. Lončarski oblici posuda su drevni i nikada se nećepromijeniti budući da je izrada pojedinih oblika uvjetovana namjenom, anamjena je jednaka od kulture do kulture. Zasigurno se pitate što ovakav uvod radi na stranicama našeg portala, pa stiže odgovor.

Pozivamo sve zainteresirane da dođu pogledati tehnike rada na lončarskom kolu, a po želji i sami isprobaju napraviti vlastiti predmet na lončarskom kolu. 08.10. u 11 sati, prostor ULUS-a (Starogradska 15, Samobor) će između ostalog ugostiti profesionalne lončare: gosp. Rančića i gosp. Kovačića. Više detalja o programu pronađite na stranicama kalendara.