wow_minis_spoilsofwar.gifIz Upper Deck Entertainmenta dolazi prva ekspanzija za World of Warcraft Miniatures Game, pod nazivom Spoils of War. Ekspanzija sadrži 51 novih minijatura koje dolaze potpuno obojane u booster packovima od po tri nasumično odabrane minijature.

WoW Miniatures game izdana je u studenom prošle godine, a od tada je stekla popriličnu popularnost (kao uostalom i svi ostali izdanci WoW franšize). Igrači u međusobnoj borbi vode ekipe ratnika regrutiranih iz frakcija Alliance, Horde i Monster, a jedna od novosti koje donosi ekspanzija su equipment karte koje omogućuju inidividualizaciju likova različitom opremom.

Prodajna cijena boostera je 15 američkih dolara, a svaki booster sadrži i nekoliko WoW TCG karata, kao mamac i za tu igru.