wfrp_corebook.jpgFantasy Flight Games objavili su da će sourcebookove za trenutno aktualnu, drugu ediciju Warhammer Fantasy Roleplaya učiniti dostupnima u PDF formatu putem online trgovina DriveThruRPG i RPGNow. Do sada su te knjige bile dostupne jedino u papirnatom obliku, a neke od njih su bile prilično rijetke u trgovinama.

Planirano je da se konverzija obavlja u valovima svakih nekoliko tjedana. Trenutno su dostupne Warhammer Fantasy Roleplay Core Rulebook, Old World Bestiary i Sigmar’s Heirs. Idući mjesec na redu su Game Master’s Pack, Plundered Vaults i Old World Armoury. Kada sve bude gotovo, preko 20 knjiga trebalo bi biti dostupno u PDF obliku.