3_33_lgSteve Jackson Games izdali su dva nova PDF-only dodatka za GURPS: Pyramid #3/33: Low-Tech i GURPS Monster Hunters 4: Sidekicks.

3_33_lgSteve Jackson Games izdali su dva nova PDF-only dodatka za GURPS: Pyramid #3/33: Low-Tech i GURPS Monster Hunters 4: Sidekicks.

Pyramid #3/33: Low-Tech je najnoviji broj SJ Gamesovog časopisa Pyramid primarno orijentiranog ka podršci za GURPS, ali koji također često sadrži i dosta systemless materijala. U ovom broju, među ostalim, možete pronaći  pravila za detaljnu kreaciju lukova po vlastitim specifikacijama, simulacijska pravila za agrikulturu proširena od onih iz GURPS Low-Tech Companiona 3, opise srednjevjekovnih zatvora, proširena pravila i dodatne opcije za puhaljke (blowgunove) te pregled rimske tehnologije. I sve to za cijenu od svega osam američkih dolara.

monster_hunters_4_lgGURPS Monster Hunters 4: Sidekicks je pak najnoviji izdanak Monster Hunters serijala za GURPS  koji prezentira žanr suvremenog lova na nadnaravno a la Buffy ili Supernatural. Sidekicks donosi pravila za prijatelje i pratioce moneter huntera, odnosno za monster huntere na nešto nižem power levelu od standardnog. Među ostalim, sadrži templateove za sidekickove, lensove za nadogradnju sidekickova u huntere, diskusiju o korištenju sidekickova kao saveznika u igri, i slično. Prodajna cijena je 6 američkih dolara.