advanced_race_guide_finalDugo očekivani Advanced Race Guide za Pathfinder ušao je u prodaju – tvrdo ukoričena verzija dostupna je već sada, dok za PDF treba pričekati do srijede.

advanced_race_guide_finalDugo očekivani Advanced Race Guide za Pathfinder ušao je u prodaju – hardcover verzija dostupna je već sada, dok za PDF treba pričekati do srijede.

Za početak, Advanced Race Guide sadrži nova pravila za customizaciju postojećih sedam core rasa, uključujući nove racial traitove, subtypeove i archetypeove. Nadalje, tu je tridesetak rasa koje su do sada u Pathfinderu bile prisutne jedino u Bestiaryima, no možda najvažnije, tu je i cijeli sustav za kreiranje vlastitih rasa kombiniranjem različitih karakteristika uz očuvanje balansa. Naravno, nijedan sourcebook ne bi bio kompletan bez novih featova, spellova i ostalog, a tu se naravno nalaze oni specifični za pojedine rase.

Prodajna cijena tvrdo ukoričene verzije je oko 40 američkih dolara, dok će vas PDF koštati svega 10.