horned_ratFantasy Flight Games najavili su šest novih ekspanzija za svoje igre na ploči i kartama: revidiranu ediciju Curse of The Dark Pharaoh za Arkham Horror, dvije walker ekspanzije te Operation SeeLowe za Dust Tactics, The Horned Rat za Chaos in The Old World i Legends za Warhammer Invasion LCG.

curse_of_the_dark_pharaoh_revisedFantasy Flight Games najavili su šest novih ekspanzija za svoje igre na ploči i kartama: revidiranu ediciju Curse of The Dark Pharaoh za Arkham Horror, dvije walker ekspanzije te Operation SeeLowe za Dust Tactics, The Horned Rat za Chaos in The Old World i Legends za Warhammer Invasion LCG.

Curse of The Dark Pharaoh bila je prva ekspanzija za Arkham Horror, a otkad je izašla mnogo toga se promijenilo u igri. FFG su se odlučili na izdavanje revidirane edicije ove ekspanzije jer se originalna verzija više ne uklapa u način igranja kakav je evoluirao daljnjim razvojem igre. Ova nova edicija osim errate sadrži i izmjene u svrhu balansa i sveopćeg glađeg uklapanja Curse of The Dark Pharaoha u Arkham Horror.

Za taktičku igru minijaturama na ploči Dust Tactics, smještenu u alternativni Drugi svjetski rat,  izdane su dvije nove ekspanzije, po jedna za svaku stranu u igri (Axis i Allies). Obje sadrže jednu figuricu bipedalnog borbenog robota te dvije varijante naoružanja, a na igraču je da odabere koju od dvije varijanti robota će iz toga sklopiti. Također je izdana i ekspanzija Operation SeeLowe koja sadrži novu kampanju od osam scenarija. Osim samih scenarija, sadrži i nove tileove za ploču, nove jedinice i drugo, a temeljena je oko napada sila Osovine na savezničku pomorsku bazu u kojoj se razvija tajno oružje.

horned_ratThe Horned Rat prva je ekspanzija za igru na ploči Chaos in The Old World. Tako će se sada podanicima četiri boga Kaosa u borbi za vladavinu nad Starim svijetom Warhammera pridružiti i skavenske horde. Ekspanzija omogućuje sudjelovanje petog igrača, a osim nove strane u igru uvodi i nove elemente za već postojeće četiri strane.

I na kraju, najavljeni su Legends, ekspanzija za Warhammer Invasion LCG. U igru donosi 55 novih karata, od koji svaka unutar jednog primjerka ekspanzije dolazi u tri kopije (dakle sve skupa 165 karata po primjerku). Ključna novost je uvođenje nove vrste karata, Legends, koje predstavljaju najutjecajnije i najmoćnije heroje zaraćenih strana. Ovakve karte djeluju globalno na cijelu stranu te mogu poslužiti kao kamen temeljac za izgradnju deckova.