never-unprepared-cover-250wNever Unprepared, knjiga Engine Publishinga sa savjetima za ubrzavanje pripreme RPG avantura puštena je u prodaju.

never-unprepared-cover-250wNever Unprepared, knjiga Engine Publishinga sa savjetima za ubrzavanje pripreme RPG avantura puštena je u prodaju.

Ovo je treća knjiga iz EP-a, nakon vrlo korisnih Eureke i Masks. Dok su prethodne dvije sadržavale obilje resursa za pripremanje avantura, Never Unprepared je knjiga puna savjeta za njihovo brže pripremanje. Vrijeme koje je za to potrebno često je problematično za game mastere, a Never Unprepared će vam kroz analizu procesa  i mnoštvo preporuka to iskustvo učiniti bržim i zabavnijim.