rogue_trader_battlefield-koronus_100Prema vijestima sa stranica Fantasy Flight Gamesa, kroz par mjeseci možemo očekivati dodatke za preuzete Warhammer settinge: Battlefleet Koronus za Rogue Trader i The Witch’s Song za Warhammer Fantasy Roleplay.

rogue_trader_battlefield-koronus_250Prema vijestima sa stranica Fantasy Flight Gamesa, kroz par mjeseci možemo očekivati dodatke za preuzete Warhammer settinge: Battlefleet Koronus za Rogue Trader i The Witch’s Song za Warhammer Fantasy Roleplay.

Tako se u Battlefleet Koronusu nastavlja s popunjavanjem praznina koje je ostavio glavni rulebook. Ovaj put naglasak je na pravilima vezanim uz ratovanje, te se tako konačno otvara mogućnost da Emperorovo evanđelje umjesto kroz kamatarenje prljavih xenosa prenosite putem kapitalnog naoružanja. Pored novog naoružanja mogu se očekivati i novi brodovi (kako imperijalni tako i… oni drugi), neprijatelji, te detaljnije razrađena pravila za svemirske i planetarne sukobe.
   
 

wfrp_the_witches_song_250

 

The Witch’s Song, nova avantura za WFRP vodi nas u jednu od mnogobrojnih zabiti Carstva, ribarsko seoce Fauligmere okruženo Prokletom Močvarom u kojoj se, tko bi ikada posumnjao, počinju događati čudne stvari. Prema najavi avantura sa sobom pored novih prilika za umiranje na najstrašnije moguće načine donosi i nova pravila za nesankcionirane čarobnjake čime se, barem se tako nadaju fanovi druge edicije, mogućnosti čaranja znatno proširuju. U vezi mogućih nuspojava svakako posjetite obližnji Ulricov hram.

Više podataka o najavljenim dodacima na www.fantasyflightgames.com