lureofpowerFantasy Flight Games najavili su Lure of Power, novi dodatak za svoj Warhammer Fantasy Roleplay.

lureofpowerFantasy Flight Games najavili su Lure of Power, novi dodatak za svoj Warhammer Fantasy Roleplay.

Lure of Power predstavlja život plemstva u Old Worldu, sa fokusom na spletke, intrige i političke sukobe. Osim mnoštva fluffa, donosi opcionalna pravila za verbalne sukobe i nove karijere prikladne za plemiće.

Gdje ima plemstva, ima i dekadencije, a gdje ima dekadencije, ima i Slaanesha. Najmlađi bog Kaosa rado prima plavu krv pod svoje krilo, a njegovi podanici prepuštaju se svojim najmračnijim strastima i mame ostale da im se pridruže. Osim opisa Slaaneshovog utjecaja, Lure of Power sadrži i gotovu avanturu koja igrače vodi u svijet pun mračnih kušnji tjelesnih i estetskih užitaka.

Lure of Power najavljen je za kraj 2011.