level_up.jpgGoodman Games, najpoznatiji po svojim avanturama za D&D, najavili su Level Up – svoj novi, "službeni" časopis za četvrtu ediciju D&D-a.

Kao što je za očekivati, Level Up će u svakom broju donositi avanture, monstere, opcije za kreaciju likova, i ostalo. Prvi broj najavljen je za travanj, a u našim krajevima moći će se nabaviti isključivo u .pdf formatu za četiri američka dolara po broju. Za razliku od toga, cijena papirnatog izdanja dostupnog u američkim trgovinama bit će svega dva dolara. Najavljeno je kako će časopis izlaziti jednom u tri mjeseca.