masks_coverMasks, druga knjiga Engine Publishinga iz pera ekipe sa Gnome Stewa o kojoj smo već pisali i pričali sa Martinom Ralyom, skoro je gotova. Nalazi se u prijelomu a nedavno je objavljena ilustracija naslovnice.

masks_coverMasks, druga knjiga Engine Publishinga iz pera ekipe sa Gnome Stewa o kojoj smo već pisali i pričali sa Martinom Ralyom, skoro je gotova. Nalazi se u prijelomu a nedavno je objavljena ilustracija naslovnice.

Kao što se može vidjeti, podnaslov Masksa promijenjen je u 1,000 Memorable NPCs for Any Roleplaying Game, i to iz vrlo dobrog razloga, kako kažu autori. Svaki od 1000 likova prezentiranih u knjizi je poseban i upečatljiv, te iskoristiv u zaista bilo kojem RPG-u. NPC-i su podijeljeni u tri kategorije – za fantasy, SF i modern settinge. Naravno, knjiga će sadržavati i upute za njihovu prilagodbu drugim settinzima, ponovno iskorištavanje uz manje ili veće izmjene, itd.

Sav tekst Masksa je napisan, ilustracije su gotove a uređivanje se privodi kraju. Poglavlje sa fantasy likovima je u prijelomu, a u slijedeća dva tjedna je red na SF i modern poglavljima. Nakon par dana završnih dodira, knjiga će biti poslana u tisak, a u međuvremenu je obećano nekoliko previewa kao i otkrivanje autora predgovora.