GM_kitGreen Ronin u prodaju su pustili GM’s Kit za treću ediciju svog Mutants & Masterminds superhero RPG-a.

GM_kitGreen Ronin u prodaju su pustili GM’s Kit za treću ediciju svog Mutants & Masterminds superhero RPG-a.

Mutants & Masterminds GM’s Kit sadrži tradicionalni GM screen sa svim potrebnim tablicama i ostalim informacijama za vođenje igre na jednoj strani, te šarolikom ilustracijom na drugoj. Osim toga, tu je i Quickstart Character Generator, knjižica od 48 strana koja omogućuje igračima brzu kreaciju balansiranih početnih likova. Prodajna cijena tiskane verzije je oko 20 američkih dolara, a PDF verzije oko 10.