mtg_eventide.jpgObjavljeno je ime druge (i posljednje) edicije iz nadolazećeg Shadowmoor mini-bloka: Eventide. Planirana je za srpanj ove godine, a sadržavat će 180 karata.

Sama Shadowmoor edicija izaći će početkom svibnja, dok je pre-release planiran za pred kraj travnja. Nakon Shadowmoor bloka, u listopadu istoimenom edicijom započinje blok razvojnog imena Rock.