churchU prodaju je pušten The Church, sourcebook za fantasy RPG Ars Magicu.

churchU prodaju je pušten The Church, sourcebook za fantasy RPG Ars Magicu.

The Church, kao što mu ime govori, bavi se institucijom Crkve u svijetu Ars Magice. Crkva obuhvaća sve aspekte života u Mitskoj Europi, a čak i magovi se moraju sa njom nadmetati za utjecaj, i dapače mnogi od njih joj povjeravaju svoje duše na čuvanje. Sourcebook donosi mnoštvo pozadinskih informacija i pravila za Crkvu, od unutarnje organizacije pa do materijala vezanog uz korpuciju u njenim redovima. Prezentirane su i dva crkvena reda: Templari i Franjevci.