mythical_monsters_revisitedEkipa iz Paizoa nedavno je izdala Pathfinder Campaign Setting: Mythical Monsters Revisited, knjižicu koja se osvrće na neke od najpopularnijih čudovišta iz mitologije.

mythical_monsters_revisitedEkipa iz Paizoa nedavno je izdala Pathfinder Campaign Setting: Mythical Monsters Revisited, knjižicu koja se osvrće na neke od najpopularnijih čudovišta iz mitologije.

Mythical Monsters Revisited se tako bavi kimerama, grifonima, harpijama, hidrama, meduzama i ostalom menažerijom poznatom iz različitih svjetskih mitologija. Uz svaku kreaturu priloženi su tekstovi o njenoj povijesti, odnosu sa okolinom, mitološkom porijeklu itd., a tu su i savijeti kako ih iskoristiti u vlastitoj kampanji. Naravno, uključene su i informacije o sadržanim kreaturama i njihovom mjestu u Golarionu te različite varijacije kreatura kako igračima nikada ne bi bilo dosadno.