core_rulebook_100Crafty Games, kreatori hvaljene roleplaying igre SpyCraft, najavljuju Fantasy Craft, toolkit za vođenje fantasy igara koristeći SpyCraft pravila.

core_rulebook_250Crafty Games, kreatori hvaljene roleplaying igre SpyCraft, najavljuju Fantasy Craft, toolkit za vođenje fantasy igara koristeći SpyCraft pravila.

Većina SpyCraft pravila već odgovara ovom zadatku, no moraju biti uvedene neke nove stvari poput odgovarajućih klasa i pravila za magiju. Naravno, potrebne su i fantasy rase, no one su već obrađane u Classic Fantasy seriji dodataka, a za Fantasy Craft će sve biti revidirane i sadržane na jednome mjestu. Osim novih pravila i gomile opreme za fantasy roleplay, Fantasy Craft donosi čak četiri gotova fantasy settinga kako bi se odmah mogli početi igrati, te savjete za kreaciju vlastitih settinga i avantura.

Datum izlaska i prodajna cijena još nisu precizirani.