earthdawn U prodaju je puštena treća edicija fantasy roleplaying igre Earthdawn, u režiji dizajnerske kuće RedBrick Limited a u izdanju Mongoose Publishinga. Earthdawn je igra koja u sword & sorcery žanr uvodi određene unikatne elemente, a posebno težište stavlja na to da sustav dobro i atmosferično predočava karakteristike settinga (na prvom mjestu magiju). Dijeli elemente sa cyberpunk/urban fantasy igrom Shadowrun, a zapravo se radi o istom settingu ali tisućama godina u prošlosti.

Nova edicija konsolidira materijale izdane u sklopu Earthdawn Classic linije, donosi određene promjene u sistemu ponajprije radi smanjenja kompleksnosti te dalje razvija setting igre, Barsaive. Trenutno su dostupni Player’s Guide i Gamemaster’s Guide, a slijedeći naslovi koji će biti objavljeni su Player’s Compendium i Gamemaster’s Compendium.