catan_card_artisansbenefactors.jpgMayfair Games izdat će krajem mjeseca novu ekspanziju za Catan Card Game, kartašku varijantu jedne od najpopularnijih igara na ploči današnjice, Settlers of Catan.

Vjerujemo da vas ne trebamo dodatno upoznavati sa Settlers of Catan, no Catan Card Game jest dosta slabije poznata varijanta na našim prostorima. Koncept je sličan kao i u boardgame varijanti – srednjovjekovni doseljenici pod vašom kontrolom krote divlje predjele Catana, samo što je igra namijenjena za 2 igrača, a karte imaju mnogo prominentniju ulogu s obzirom na to da se isključivo od njih igra i sastoji.

Artisans and Benefactors jest sedma po redu ekspanzija za Catan Card game, a originalno je izdana na njemačkom 2006 godine. Sadrži 36 karata koje uvode novu mehaniku sreće doseljenika, a prodajna cijena bit će oko 6 američkih dolara.