morganPodvodna arheološka iskapanja na području Paname otkrila 6 topova, koji su možda pripadali poznatom engleskom gusaru Henryju Morganu.

Podvodna arheološka iskapanja na području Paname otkrila 6 topova, koji su možda pripadali poznatom engleskom gusaru Henryju Morganu.

Na ušću rijeke Chagres, u Panami, skupina arheologa predvođena Jamesom Delgadom pronašla je 6 topova koji su po obliku i izradi vrlo slični malom željeznom oružju iz 17. stoljeća. Lokacija otkrića odgovara mjestu gdje se 1671. godine nasukao Moragonov matični brod „Satisfaction“. 

topovi

Pronađeni topovi bili su prekriveni slojem sedimentnih stijena, te su znanstvenici uspjeli identificirati 5 topova francuske izrade. Morganov brod je također bio francuski, a zarobio ga je u nekoj od svojih pljački. Topovi na brodu bili su raznovrsnog podrijetla, što nije ni čudno s obzirom da su gusari krali sve što im je došlo pod ruku. 

Delgad smatra kako su još barem dva topa zakopana u pijesku kao i sidro, raznovrsna keramika, boce i drugi artefakti. Uz pomoć magnometra znanstvenici su otkrili da se u još dubljim slojevima nalaze i mnogi metalni objekti.

cannons

Iako je Morgan poznat širokoj publici do sada arheolozi nisu pronašli niti jedan artefakt koji bi mu pripadao. Ukoliko se pretpostavke ispostave točnim ovo će biti prvi materijalni dokaz Morganova života.

morganHenry Morgan bio je poznati britanski gusar u službi engleske krune sa zadatkom da osigura siguran put prema Americi. Također je pljačkao i neprijateljske španjolske brodove.

Godine 1671. uputio se prema Panami kako bi ju osvojio. Prvo je poslao 3 broda s posadom od 470 ljudi koja je trebala osvojiti „Castillo“, utvrdu koja je čuvala prilaz Panami. Morgan je sa svojim brodom trebao doći naknadno, no na putu je doživio nesreću u kojoj se brod razbio o greben Lajas. Dio posade je nastavio veslati, a ostatak je pješačio kopnom. Iako je grad konačno uništen i spaljen, Morgan je ovaj događaj doživio kao osobni neuspjeh.

Nevolje tu nisu prestale jer je pljačkanjem Paname prekršen mirovni ugovor između Engleske i Španjolske. Morgan je u svoju obranu izjavio da nije bio upućen o odredbama mira pa mu je konačno kralj Charles II oprostio, te ga proglasio vitezom i postavio za namjesnika Jamajke.

Zanimljiv je i podatak da je po njemu nazvana i jedna vrsta ruma koja se i danas proizvodi na Jamajci.