ceska2.png

Heraldika je pomoćna povijesna znanost koja se bavi proučavanjem nastanka, razvojem i umjetničkim stilom grbova kroz povijest, a naziva se još i grboslovlje.

ceska2.png

Heraldika je pomoćna povijesna znanost koja se bavi proučavanjem nastanka, razvojem i umjetničkim stilom grbova kroz povijest, a naziva se još i grboslovlje. Heraldika dolazi iz njemačke riječi herald koja je u srednjem vijeku označavala nižeg službenika u kraljevskoj službi. Heraldi su najavljivali druge plemiće na skupovima ili turnirima jer su bili pismeni, te su mogli prepoznavati grbove plemstva svog kraja. Također su bili glasnici, te su izvršavali zadatke glasonoša, diplomata i sudaca. Odlazili su u ratove sa svojim gospodarima, ali nisu ratovali, već su služili gospodaru pokazujući im čija je koja vojska i čitajući razne grbove na vojnicima. Kasnije su heraldi dobili zadatak da čuvaju, stvaraju, te održavaju grbove i njihove dokumente, tzv. grbovnice. Ti zapisi i njihove knjige jedan su od najvećih izvora za proučavanje heraldike, a očuvano je dosta knjiga iz turnirskih razdoblja. U 17. stoljeću sve je manje turnira, a heralde zamjenjuju dvorski kancelari.

117px-hungary_large_coa_1849.png

Danas je heraldika manje zastupljena nego u prošlosti zbog toga što se mali broj ljudi bavi tom znanošću, a i grbovi više nisu u raširenoj upotrebi. No, u nekim je europskim zemljama jednako zastupljena kao i prije. U Engleskoj, Švedskoj i Španjolskoj najveća je zastupljenost ove znanosti danas jer kod njih još uvijek postoje monarhije, pa se u tim zemljama ljudi školuju i specijaliziraju za heraldičare. Naš svjetski priznati heraldičar, Davor Zovko, školovao se i živi u Švedskoj.

 

Za heraldiku su usko vezne i druge znanosti:

 • Sfragistika (pečatoslovlje) – znanost koja se bavi proučavanjem pečata;
 • Veksilologija (stjegoslovlje) – znanost koja se bavi proučavanjem stjegova (zastava);
 • Geneaologija (rodoslovlje) – znanost koja istražuje rod i porijeklo obitelji ili pojedinca;
 • Numizmatika –  znanost koja proučava novac;
 • Paleografija – znanost koja proučava pisma;
 • Arhitektura –  znanost koja se bavi pručavanjem građevina;
 • Diplomatika – znanost koja proučava isprave (diplome);
 • Ikonografija – znanost koja poučava likovne prikaze;

U svima njima pronalaze se grbovi po kojima se može odrediti vrijeme njihova nastajanja.

hardouin.gif Od samog početka heraldike, postoje krivotvorine i zlouporaba. Najviše ih se pojavljuje u  17.st. i teško je odmah utvrditi radi lise o krivotvorini ili originalu. Tako postoje tzv. autentična i neautentična heraldika. Ova prva može se dokazati pomoću pisanih dokumenata (grbovnica), plašteva, štitova, vojne opreme i oružja, ali i pomoću pečata, novca, kamena, drva i drugih izvora gdje su se stavljali grbovi. Pod neautentičnom heraldikom smatra se pisani opis bez valjanog pečata – tako su pojedinci krivotvorili dokumente i sve drugo što je bilo potrebno kako bi sebe prikazali kao plemiće. Iako krivotvorine, također daju dobar izvor za proučavanje. Kroz povijest pojedinih država, u nekim se razdobljima heraldika negirala, pa čak  i bivala zabranjena. Tako se u Francuskoj u 17.st., u vrijeme revolucije, negirala prvobitna heraldika koja je nastala na vojno-feudalnim temeljima. Kako u tom razdoblju negiranja prvobitnih pravila nisu nastala nova, koristila su se stara, te se tako heraldika i očuvala.

Ovo je zaninmljiva znanost jer se kroz proučavanje grbova ne proučava samo grb i njegovo oslikavanje, već i povijest pojedinca, obitelji i države. Poznavanjem grba i njegovog nastanka, saznaje se kako je grbonoša imao neki utjecaj i važnost u svoje vrijeme.

Pravila heraldike

U heraldici postoje točno određena pravila po kojima su se nekad radili grbovi (a i danas se rade tako). To su tzv. temeljna pravila heraldike i nastala su radi lakšeg usklađivanja i prepoznavanja jer se pojavljivalo sve više simbola i oznaka. Prva pravila uveo je francuski kralj Luj VII. 1147. godine. Nešto kasnije, 1189., njemački je kralj Barbarossa imao sređena pravila. Sve što je izvan tih pravila,  smatra se neispravnom heraldikom. Temeljna pravila heraldike su:

 • Grb ne smije biti isti kao već postojeći. Mora se razlikovati makar u detaljima.
 • Ne može i ne smije se koristiti više grbova, već isključivo po načelu jedan grb za grbonošu (država, grad, obitelj, pojedinac)
 • Grb se sastoji od 5 boja, dvije kovine i 4 pomoćne boje. Boje su sljedeće:
  • žuta (zlato) — or (kovina),
  • bijela (srebro) — argent (kovina),
  • crvena — gules,
  • plava — azure,
  • crna — sable,
  • zelena — vert,
  • ljubičasta — purpure,
  • narančasta — tenne (pomoćna boja),
  • nebesko plava — bleu celeste (pomoćna boja),
  • krvavo crvena — sanguine (pomoćna boja),
  • tamno crvena — murrey (pomoćna boja).
 • Jedna boja ne smije prelaziti drugu boju, isto kao što ni jedna kovina ne smije prelaziti drugu kovinu; npr. ne može se imati crveni grb a da poprijeko ide plava ili zelena, mogla bi ići jedino zlatna ili srebrna
 • Sve što se uklapa u heraldička pravila je heraldički ispravno. Heraldiku i heraldičare ne zanima umjetnički dojam nekog grba, već ispravnost i primjenjivost pravila, a tek se na kraju razmatra pitanje izgleda.
 • U heraldici postoje desna i lijeva heraldička strana i to sa gledišta onoga koji nosi štit. To znači da je ono što je promatraču lijevo, u heraldici je desno  
 • Kada su u grbu postavljene prečke, lente i grede, od lijeve na desnu heraldičku stranu, predstavljaju grbove izvanbračne djece
 • Pravilo sjedinjavanja grbova. U središnju poziciju ide grb pobjednika ili obitelji koja dominira, a u desnu heraldičku stranu idu grbovi ostalih prema dostojanstvu ka lijevoj heraldičkoj strani; u slučaju braka u kojem su oba supružnika nosioci grba, grb muža ide na desnu, a supruge na lijevu heraldičku stranu.
 • Kosi grbovi ukazuju na veliku starost

To je sve za sada, a u sljedećem članku koji dolazi uskoro, bit će riječi o heraldici u Hrvatskoj.

Literatura:
Bartol Zmajić: Heraldika, sfragistika, genealogija, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
Bartol Zmajić: Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog, 2. dopunjeno i prošireno izdanje, Golden Marketing, Zagreb, 1996.
Vlasta Brajković: Grbovi,grbovnice,rodoslovlja (katalog izložbe), Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb, 1976.
Vlasta Brajković: Grbovi,grbovnice,rodoslovlja (katalog izložbe), prošireno izdanje, Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb, 1995.
Marijan Grakalić: Hrvatski grb (grbovi hrvatskih zemalja), Nakladni zavod matice Hrvatske, Zagreb, 1990.
Ivo Banac: Grbovi bilježi identiteta, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1991.
Državni arhiv u Zagrebu
Wikipedia
Davor Zovko, www.zovko.se
Muzej grada Zagreba
Elena Uljančić – Vekić, www.culture-vision.com/heraldika.htm