Trogir03.jpg

Gradić, luka i danas jedno od najpopularnijih ljetovališta. Smješten na zapadnom ulazu u Kaštelanski zaljev, deset minuta od Splitske zračne luke, Trogir se smjestio na malenom otočiću između kopna i otoka Čiovo s kojima je povezan mostovima.

Trogir03.jpg

Gradić, luka i danas jedno od najpopularnijih ljetovališta. Smješten na zapadnom ulazu u Kaštelanski zaljev, deset minuta od Splitske zračne luke, Trogir se smjestio na malenom otočiću između kopna i otoka Čiovo s kojima je povezan mostovima.

Ali Trogir nije oduvijek bio poznat kao ljetovalište. Trogir ima burnu prošlost koja seže čak do 2000 godina pr.n.e., a za razliku od mnogih dalmatinskih gradova, jedan je od rijetkih koji ima neprekinuti kontinuitet života od svog postanka do danas. Prije samog Trogira, na njegovom mjestu nalazilo se staro ilirsko naselje, a onda su Grci tijekom III. i II. pr.n.e. osnovali koloniju Tragurion. Kao potvrda tome, nađen je mramorni reljef božanstva Kairosa koji se i danas čuva u lokalnom muzeju. Ubrzo, tijekom I. st. pr.n.e., grčka kolonija postaje rimski municipij Tragurium i proslavila se po kamenu.

sights_m_12.jpgDanas se tragovi njegove burne prošlosti mogu očitovati po ostacima Kaštela Kamerlengo, a to su dvije kule i nešto dvorišnog prostora opasanog zidinama koje gledaju na more. Trogir je opasan sa ukupno 8 kula od kojih su većina dobile imena po istaknutim trogirskim obiteljima u čijem vlasništvu su i bile.

U XIV. stoljeću je podignuta visoka poligonalna kula koja će kasnije biti dio Kaštela Kamerlengo, a nosila je naziv Kula od Veriga, prema lancima (verigama) koje su se protezale od kule do otoka Čiova i tako priječile prolaz brodovima u luku. Godine 1378. pred kulom se odigrala morska bitka venecijanske i genoveške flote, a od ostataka potopljenih venecijanskih galija, koje su bile ispunjene građevinskim materijalom, napravljene su porporele koje su također priječile ulaz u luku.

Slika032.jpgZa osvajanja Venecije u XV. stoljeću, pokazalo se kako grad nije spreman za napad s mora te je stara kula bila ojačana. Oko nje se 1420. gradi kaštel nazvan Kamerlengo po camerlengu. Camerlengo je bila časna dužnost za vladavine Venecije, a oslovljavala je blagajnika koji je nadzirao i vodio sve primitke i izdatke komune. I danas su očuvani znakovi Venecije: reljef krilatog lava sv. Marka, grbovi dužda Foscarija, kneza Contarinija te kapetana Loredana (osvajač Trogira).

Sam nacrt kaštela Kamerlango napravio je Marin Radoj uz nadzor vojnog inženjera Lorenza Pincina iz Bergama. Kaštel je imao trapezni tlocrt, ophodni koridor s vanjske strane te je bio povezan u jedinstvenu cjelinu s drugim gradskim zidinama. Iz grada se kaštelu prilazilo mostom koji je premošćivao obrambeni jarak. Sama unutrašnjost kaštela je bila organizirana kao „grad u malom“ sa stambenim prostorijama za kaštelana i kamerlenga, zgrade za posadu, dvorište, bunar i kapelicu.

Slika040.jpgTrogir_kule.jpgDanas nije puno ostalo od samog kaštela – Kula od Veriga i dvorišni prostor (barem pretpostavljamo da je to dvorišni prostor) u kojem se danas održavaju razni koncerti i projekcije. Hodati obroncima kule i sa njezinog vrha gledati na grad i more daje neopisiv dojam kontrole, što joj je i bila svrha. I dok je nekada bila presudni dio u obrani grada, danas je dio turističke atrakcije, kao heroj kojeg je vrijeme pregazilo.

Ako ikada navratite u Trogir, posjetite je i prošećite njom kako biste osjetili dio tog vremena.