pleiadesSedam sjajnih zvijezda- sedam grčkih junakinja: Meropa, Elektra, Maja, Tajgeta, Alkiona i Kalena. No između njih, stotine ostalih manjih zvijezda s njima tvori skupinu zvijezda- Plejade.

pleiades-map.gifSedam sjajnih zvijezda- sedam grčkih junakinja: Meropa, Elektra, Maja, Tajgeta, Alkiona i Kalena. No između njih, stotine ostalih manjih zvijezda s njima tvori skupinu zvijezda- Plejade. 440 svjetlosnih godina od nas, Plejade su jedne od najbližih nam galaktičkih skupina. Najsjajnije su Alkona i Kalena, čak 40 do 1000 puta sjajnije od našeg sunca. Plejade nam predstavljaju najbolje i najbliže primjere nakupine oblaka mladih zvijezda. Sjaj tih oblaka reflektira se od čestica u međuzvjezdanom oblaku plina i prašine. Čestice raspršuju plavu boju, pa je i boja ovih oblaka plava.

Plejade su jedne od mnogih svemirskih objekata poznatih od davnina. 6 zvijezda moguće je vidjeti golim okom, a pod posebnim uvjetima i do 9. Nakupinu je prvi put promatrao Galileo i zabilježio je više od 40 zvijezda. Ona sadrži bezbroj dvojnih zvijezda i nekoliko trojnih, te nekoliko bijelih patuljaka. Procjenjuje se daj je starost Plejada oko 100 milijuna godina. Neke od Plejada vrte se između 150 i 300 km na sekundu. Smatra se da je prosječna starost nakupina oko 250 milijuna godina nakon čega se rasprše u izolirane zvijezde.

 Plejade u mitologijama

Kelti su Plejade povezivali s oplakivanjem i pogrebima naime, razdoblje od jesenskog ekvinocija i zimskog solsticija bilo je posvećeno prisjećanju na mrtve. Oblak se dizao s istočnog neba kad je sunce zapadalo, dajući im sve više i više poseban sjaj, nalik suzama. Stoljećima kasnije, zbog općenitih svemirskih pojava pomicanja, one se više nisu točno tako pomicale, no njihova je simbolika ostala. Takvim uzdizanjem oko lipnja, započinjala je i nova godina kod Maora na Novom Zelandu, koji su Plejade nazivali Mataariki. Između ostalog, sedam sestara nazivali su Makarama. Stari Englezi, stari Germani, Rusi, Česi i Mađari smatrali su da predstavljaju kokoš s pilićima. U zapadnoj astrologiji predstavljale su nošenje ljudi sa žalošću, pa ih je predstavljao i kame kvarc te komorač. Dva se puta spominju u Bibliji i to u priči o Jobu. U Egiptu su predstavljale božicu Net, božansku majku i gospu neba. U starome Rimu bile su poznate kao nakupina voća ili Djevice proljeća. U sjevernoj Africi to su bile zvijezde kiše ili donositeljice kiše. Hindu ih pamti kao Plameni Agnia (boga vatre) te kao Generala nebeskih vojski. U Japanu, Plejade su znane kao Subaru, kornjače, U Kini prikazuju grivu bijelog tigra Zapada. Također ih Kinezi spominju u astronomskim spisima “Zvijezde cvijeća i zvijezde pupoljaka”, oko 2357. g. prije Krista.

pleiades.jpgStari su Asteci Meksika i Srednje Amerike svoj kalendar temeljili na Plejadama. Godina bi im započela kada bi svećenik zabilježio prvo uzdizanje Plejada točno na istoku. Siuksi iz Sjeverne Amerike, povezivali su nastanak Plejada s Vražjim Tornjem. Navaho Indijanci Plejade su nazivali Suncima što se iskre, domom Crnog boga. Općenito su plemena Amerike vjerovala da je vizija točnija koliko je gledatelj vidio Plejada. To se prakticiralo i u Europi, posebno u Grčkoj. Također, grčki su mornari znali da će plovidba biti dobra ako su se Plejade vidjele, no ako nisu, na putu je bila jaka oluja. Spominju ih i Hesiod te Homer u Ilijadi i Odiseji.

Prema grčkoj mitologiji, plejade su sedam kćeri Titana Atlasa i morske nimfe Plejone. Sestre su Hesperida, Hijada i Kalipso. Njih je poučavao Artemis te se zajedno s Hijadama nazivaju Atlantidama, Dodonama ili Nisiadama. One su također bile u vezama s visokim bogovima, pa je tako Maja, najstarija, Zeusu rodila Hermesa. Elektra mu je rodila Jazona i Dardana, praoca Ila, osnivača Troje. Također mu je Tajgeta rodila Lakedamona, prvog spartanskog kralja. Metropa, najmlađa morala se oženiti sa Sizifom, te mu je rodila nekoliko sinova. Time je postala i smrtna. Kalena je sa Posejdonom imala Likusa i Euripila, Alkiona mu je rodila Hiriea. Steropa je pak Aresu rodila Oenomana. Nakon što je Atlas bio prisiljen nositi svijet na leđima, Orion je počeo progoniti Plejade. Da im olakša bijeg, Zeus ih je prvo pretvorio u labude, a potom u zvijezde. U toj se nakupini najsjajnije vide samo šest Plejada, jer se, kažu, Meropa srami svoje veze sa smrtnikom, pa svijetli slabije. Elektra se pak vidi povremeno, jer, kada je Troja pala, ona je raspustila kosu i započela šetnju nebom kao komet.