uvodVećina ljudi kanaanitsku mitologiju vjerojatno poznaje kao majku demonologije. Istina, zbog predominacije kršćanstva koje je bazirano na judaizmu, imena najpoznatijih horor demona, od drevnih vremena, pa sve do danas, svoje korijene duguju bogovima Male Azije. Pročitajte više u tome u prvom od naša dva članka o kanaanitskoj mitologiji.

Većina ljudi kanaanitsku mitologiju vjerojatno poznaje kao majku demonologije. Istina, zbog predominacije kršćanstva koje je bazirano na judaizmu, imena najpoznatijih horror-demona, od drevnih vremena, pa sve do danas, svoje korijene duguju bogovima Male Azije.

Različiti oblici njihovih imena ono su što „crni magovi“ zazivaju prilikom obreda. Na filmovima opsjednuti ljudi, osim na latinskom, govore i o njima. Prije nego se počnemo udubljivati u utjecaj kanaanitske mitologije na kulturološke koncepte kasnije ukorijenjene u različite magijske sustave ili jednostavno počnemo crtati sigile po podu i zazivati ta tako evokativna imena, osvrnimo se na malo više „zemaljske“ činjenice o ovoj mitologiji.

oziris

Kanaanitska mitologija dio je veće porodice mitologije Bliskog istoka, što znači da je vrlo slična vjerovanjima ostalih naroda koji su dijelili isti kulturni krug. Rani Semiti, Akadijci, Aramejci, Egipćani, Babilonci i Sumerani, ujedinili su se u komitet za proizvodnju demonologije i „druge strane“ budućih svjetskih religija, izniklih upravo iz tog teritorija. Kao i sve starije religije, i kanaanitska mitologija je bila politeistička i ciklička (kao suprotnost kasnijim dominantnim religijama koje su većinski eshatološke.)

Glavna okosnica njihovih vjerovanja bila je, dakako, Božanska Trijada. Pogledajmo tu Trijadu kroz usporedbe s nekim drugim religijama.

Trijade nuklearnih obitelji:

Otac – Oziris, El, Jupiter, Anu, Šamaš, Odin
Majka – Izida, Elua, Ašerah, Marija, Junona, Ea, Ištar, Freya
Sin – Horus, Baal, Isus, Minerva, Enlin, Tammuz, Thor

Vjerojatno ste zamijetili da nisu svi ekvivalenti istog spola, što nije neuobičajeno. Prema Thorkildu Jacobsonu (The Treasure of darkness: a history of mesopotamian religion) glavni bogovi 3. tisućljeća pr. Kr. bili su:

Anu – autoritet
Enlil – bog vegetacije i vremena-snaga,
Ninhursag – majka-produktivnost
Enki – inteligencija

Prema njegovom mišljenju, jedino Enki nema ekvivalenta u trijadi. No, da li je to baš tako? Obično kada ne možete pronaći ekvivalent, odgovor uvijek leži u sinkretizmu. Ali, idemo redom.

 

Bogovi

El – može predstavljati uobičajenu imenicu koja jednostavno znači bog, ali i vrhovnog boga panteona. Najvjerojatniji korijen riječi el znači moć. El je patrijarh, predstavljen kao starac, a njegov je simbol bik. Prema autorima, primjerice Crossu, on određuje patrijarhalne strukture društva poput organiziranih institucija zemaljske vlasti. Prema nekim pokazateljima, El nije manifestna strana boga, koju u semitskim mitovima više predstavlja Baal, nije ona koja se vezuje uz ljude i prirodu, već više apstraktna i nedodirljiva vizija boga. Iako se vezuje uz Jahvu, kako ćemo kasnije vidjeti, samo podrijetlo Jahve razlikuje se od kanaanskog Ela.

El

U određenim krajevima Sirije i Palestine, zahvaljujući ovisnosti o kiši i prirodnim promjenama, razumljivo je da je vjera u Baala, kao vegetacijskog boga bila raširenija od vjere u apstraktnog, transcedentnog Ela. U Mezopotamiji, osim riječi el i dingir koje označavaju bogove, bog također glasi i prijevod riječi en, koja je, osim toga, također i kopula glagola biti. Tako teoretski, Enlil možemo prevesti kao bog zraka ili ja sam zrak, a Enki kao bog zemlje ili ja sam zemlja. (en-bog/ (ja) (je) sam, te lil-zrak i ki-zemlja). „Ja sam onaj koji jesam“, rekao je najpoznatiji svjetski bog, a poveznica između riječi bog i ja, okosnica je mnogih doktrina.

Asherah (hebrejski אשרה) – semitska boginja majka koja se pojavljuje u brojnim akadskim, ugaritskim i hetitskim zapisima pod imenima Ashratum, Ashratu, Asherdu, Ashertu, Aserdu, Asertu, Athirat. U Knjizi Jeremijinoj, vjerojatno se naziv Kraljica nebesa odnosi na nju. U ugaritskim tekstovima prije 1200 pr. Kr., naziva ju se Athirat od mora, u Egiptu, za vrijeme 18. dinastije poistovjećuje se s Hathor pod imenom Qudshu (gedesh) što znači sveta.

asheratArheolozima je vjerojatno najpoznatija zahvaljujući otkrivenom zapisu: “Berakhti et’khem l’YHVH Shomron ul’Asherato“. Pronađen je na području Khirbet-el-Koma, blizu Hebrona. Charles Huber je 1883. godine u jugozapadnoj Arabiji otkrio aramejski zapis (koji se danas čuva u Louvreu), iz 549. godine pr. Kr. koji spominje Salma, Shingalu i Ashiru kao bogove Teme (današnje Tayme). Zapisi Kuntillet Ajruda, iskopavani u periodu između jeseni 1975. godine i proljeća 1976. godine, otkriveni od izraelskog arheologa Ze’ev Meshela sadrže spomenuti natpis “Berakhti et’khem l’YHVH Shomron ul’Asherato”. Mjesto se nalazi južno od Kadesh-Barnea, a vjerojatno je služilo kao stanica za lutalice i putnike kroz pustinju.

Natpis je preveden na dva načina. J. Naveh preveo ga je s “Blagoslivljam te u ime Yahwe od Samarije i njegove Asherah.“ W. Dever je riječ Shomron (Samarija) preveo kao „čuvar“, smatrajući da se ne radi o toponimu, već glagolskoj imenici šmr. Oba natpisa nepogrešivo spominju Asherat.

Asherah simbolizira Drvo života ili izvor. Njezino drugo ime Ela (hebrejsko) ili Elat (feničko) znači boginja. U 1. tisućljeću pr. Kr. spominje se još jedno ime Chawat ili hebrejski Hawah, što znači život. Pod imenom Hawah, prikazuje se kao Zmijska boginja, često predstavljana brončanim figuricama zmija kakve su pronađene prilikom arheoloških iskopavanja na području Levanta. (Nehushtan-brončana zmija).

baalBaal-Hadad – Božji sin. Baal znači gospodar, ponegdje još nazivan Adon (Adonai kasnije postaje jedno od Jahvinih imena) i Re’ammin, gromovnik. Zovu ga još i Hadad (haddu), akadsko-babilonski bog neba, oblaka i kiše, u ugaritskoj literaturi često nazivan jahačem oblaka (također kasnije pripisano biblijskom Jahvi u Psalmima 68:5).

Prema legendama, Baal je porazio boga kaosa Yamma (prema starijim izvorima ta (zmija) + yam (more)+ at (oznaka ženskog spola) – Tiamat ili Tanit. Riječ ta ili ti u sumerskim narječjima također može označavati i rebro, što nas ponovno vraća Ašerah kao Evi. Ime Tiamat se također, iako ne doslovno, prevodi i kao Gospa od Života. Ime Asherat kasnije je u Bibliji iskrivljeno u Ashtoreth ne bi li označavalo riječ „sram.“

Suzbijanjem Ašerah, žene postaju marginalizirane i gube ulogu u javnom životu, no to ne znači da potreba za štovanjem majčinske strane izumire u narodu i ne nastavlja se u drugim oblicima i pod drugim imenima.

Anat – u ugaritskoj mitologiji, Anat je djevica-ratnica, krvoločna boginja, sestra ili ljubavnica Baalova (sin Elov ili Dagonov) i kćerka vrhovnog boga Ela. U starim je fragmentiranim zapisima, kao što je Ras Shamra, opisana poput staronordijskih valkira, kao krvoločna, okrutna i zvjerska ratnica, a prema nekim je legendama ona provodila osvetu za smrt svojega brata, ubivši tako boga smrti Mota, kao i oceanskog boga kaosa Yamma.U egipatskim se izvorima pojavljuje tokom 16. dinastije Hyksosa, zajedno s ostalim sjeverozapadnim semitskim božanstvima gdje se poistovjećuje s Ashtart. Obje se smatraju kćerima Raa i ženama Setovim koji se smatrao ekvivalentom semitskog Hadada (Baala).

anatNjezini su se hramovi nalazili u Avarisu i Beth-Shanu u Palestini, kao i Memfisu gdje je prozvana Bin-Ptah, kći boga Ptaha. Povezuju je i s kanaanskim Reshepom, te egipatskom Neith. Uz nju se također vezuje evokativni nadimak Kraljica nebesa.U akadskoj mitologiji poznatija pod imenom Antu, vjerojatno ženski ekvivalent sumerskog boga neba, Anua. Njeno se ime spominje u Bibliji u imenima gradova (Beth Anath i Anathoth) te imenima ljudi (Asenath, žena hebrejskog patrijarha Josipa-John Day, 2000., ne-biblijski kanaanski izvori svjedoče o militantnim titulama koji označavaju ratnike pod njenom zaštitom.)

U egipatskom Elefantu oko 410. pr. Kr., židovski plaćenici spominju boginju Anat-Yahweh, štovanu u Jahvinom hramu. Na zapisima pronađenim na Cipru, grčka boginja Athena Soteira Nike izjednačena je s Anat. Naziva ju se Atenom, kćeri Elovom koja je zajedno s Hermesom (Anubisom) savjetovala Ela kako da pobijedi svojeg oca Urana. Boginja Atah, štovana u Palmyri možda je također povezana s Anat, Helenima poznata kao Atargatis.

 

Rituali

 Ritualna mjesta nazivala su se bamah, „visočja“, a glavni su se rituali odvijali na povišenim mjestima ili u hramovima. Žrtvovanje je uglavnom bilo u obličju bilja i životinja, iako u nekim krajevima u određenim razdobljima postoje naznake i ljudskog žrtvovanja.

Motiv Baalove smrti i uskrsnuća najvjerojatnije je izvor mnogih festivala držanih u čast bogova vegetacije, a povezuje se s frigijskim Attisom, Cybelinim partnerom, babilonskim Dummuzom, Adonisom, te kasnije Dionizom. Tanin, prvobitna zmija, preoblikovan u Levijatana, Behemota ili Rahaba u Bibliji kao neprijatelja Yahweha, smatran je božanstvom kojem su se prinosili darovi u ugaritskim krajevima, a prisutan je i u imenima ljudi.

Nažalost, sve što znamo o kasnom brončanom dobu u Siriji i Palestini jest ono što potječe iz literature vladajuće klase. Jedine preživjele grupe iz Željeznog doba su Židovi i Samaritanci. Ostala plemena, uključujući nepismene, žene, robove i manjine, nisu sudjelovali u pričanju priče o tim vremenima, barem ne u dokumentiranom obliku.

 

Henoteizam, deuteronomija i Jahve

Deuteronomična reforma bila je službeni program predvođen kraljem Josiahom (639. -609. godine pr. Kr.) u svrhu osnaživanja judejskog kraljevstva pod vodstvom jednog boga-patrijarha. Knjiga Deuteronomije pronađena je u jeruzalemskom hramu (7.stoljeće pr.Kr.).

“Bila je teocentrična, ne ostavljajući prostor ni za kakav koncept sekularizacije; bila je apsolutno nepokolebljiva u traženju pravde i monoteizma, te obećavala da će Bog, koji je pravedan, nagraditi ili kazniti svoj narod ovisno o tome koliko se pridržavaju Tore; također je zahtijevala jedinstveni kultički prostor za prinošenje žrtava.”

Usprkos Bibliji, arheološka istraživanja ukazuju da pan-izraelski narod nije postojao prije naseljavanja Kanaana, te da je narod najvjerojatnije oblikovan nezavisnom migracijom i naseljavanjem područja od strane proširenih obitelji i klanova, kao i mogućim bijegom seljaka u gorja od opresivne aristokracije u gradovima.

Izraelska religija bila je lokalna varijanta feničke trijade željeznog doba – bog, boginja i njihov sin koji simbolizira vegetaciju i cikluse. Yahweh je uvezen izvan granica Kanaana i ubrzo zamjenjuje Ela. Prema odličnom dokumentarcu National Geographica, potlačeni Kanaanci su se pobunili protiv aristokracije, odselili se na druga područja i odlučili, u svrhu osnaživanja grupne kohezije, izmisliti vlastitog boga koji će ih razlikovati od njihovih neprijatelja. Zahvaljujući jednoj maloj grupici robova koja se doselila s područja Midijana, boga su nazvali po jednom od midijanskih gradova: YHW.

jahve

Dakle, Jahve se u početku pojavljuje kao pobunjeni bog, a predstavlja potlačene mase. Ime potječe od yahwe sba’ot, a odnosi se na sinove Ela-as du yahwi sba’ot – onaj koji stvara nebesku vojsku. U 9. stoljeću pr. Kr. odbacuje se aspekt Ašerah i Baala kao znak nelojalnosti Jahvi, te on preuzima njihove uloge. Jačanje lokalnog kulta Kraljice neba potiče tokom 8. i 7. stoljeća pr. Kr. (doba početka pisanja Biblije) deuteronomički pokret koji zabranjuje i uništava znakovlje ovih kultova, te nameće Jahvu kao jedinog boga.

Kult Jahvin bio je raširen u Edomu i Midijanu prije nego se raširio Palestinom. Prema Ackermanu, rituali plodnosti, štovanje Ašerah, žrtvovanje djece i kult mrtvih bili su normalan dio Jahvinog kulta. Poveznica njegovog imena i grada je moguća, ali su razlozi danas teško razjašnjivi.

 

 

Izvori:

”Peoples of the past: Phoenicians”, Glenn E Markoe
”Ugarit and the Bible: Ugaritic Literature as an Aid to Understanding the Hebrew Bible”, David Steinberg
”Israelite Religion to Judaism: the Evolution of the Religion of Israel”, David Steinberg
”A cultural history of the Jews”, Tzvi Howard Adelman, Jerusalem
”Đavo”, Alfonso di Nola
http://www.houseofdavid.ca/ http://i-cias.com/e.o/can_phoe_rel.htm
http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/2938/majdei.html
http://www.faqs.org/faqs/mythology/canaanite-faq/
http://www.adath-shalom.ca/israelite_religion.htm
http://www.adath-shalom.ca/ugarit.htm
http://www.bible.org/docs/ot/topics/baal.htm
http://home.comcast.net/~chris.s/canaanite-faq.html
http://www.faqs.org/faqs/mythology/canaanite-faq/
http://phoenicia.org/pagan.html#anchor87202
http://www.class.uidaho.edu/ngier/henotheism.htm