c-morganPosljednji intervju Kontakta sniman je na afterpartyju konvencije. Cheryl Morgan osvrnula se na konvenciju, pričala o svojim Hugo nagradama i online izdavaštvu.

Posljednji intervju Kontakta sniman je na afterpartyju konvencije. Cheryl Morgan osvrnula se na konvenciju, pričala o svojim Hugo nagradama i online izdavaštvu.