fantasy companionPinnacle Entertainment Group u prodaju su pustili drugo tiskanje Savage Worlds Fantasy Companiona.

fantasy companionPinnacle Entertainment Group u prodaju su pustili drugo tiskanje Savage Worlds Fantasy Companiona.

Osim što je Fantasy Companion ovime ponovo dostupan u tiskanom obliku nakon podužeg izbivanja, drugo tiskanje osvježeno je i usklađeno sa pravilima Savage Worlds Deluxe edicije. A kao pogodnost za one koji Fantasy Companion kupili u PDF obliku, biti će u prilici besplatno preuzeti njegovu novu verziju.