angel.jpgFanovima White Wolfovog RPGa Vampire: The Masquerade oduvjek je jedan od najdražihelemenata igre bila pozadinska priča o prirodi vampira, njihovoj povijesti ivječnome Jyhadu. Sve je to počelo i završilo sa Kainom, prvim vampirom, koji jeprokleo svoju djecu zbog njihove neposlušnosti… Saznajte kako je sve počelo,od Kainovog prokletstva do nastanka vampirskih klanova.

FanovimaWhite Wolfovog RPGa Vampire: The Masquerade oduvjek je jedan od najdražihelemenata igre bila pozadinska priča o prirodi vampira, njihovoj povijesti ivječnome Jyhadu. Sve je to počelo i završilo sa Kainom, prvim vampirom, koji jeprokleo svoju djecu zbog njihove neposlušnosti… Saznajte kako je sve počelo,od Kainovog prokletstva do nastanka vampirskih klanova.

Za početak želim samo naglasiti da ovaj tekst nije stvaran mit, nego plodfikcije. Stvoren je u studijima izdavačke kuće White Wolf za igru Vampire: theMasquerade.

angel.jpgPriča se nadovezuje na Biblijsku knjigu Postanka i priču o Kainu i Abelu. Kainje bio poljodjelac koji je za svoju hranu morao raditi u polju po teškimvrućinama. Njegov voljeni brat Abel je bio pastir koji je odmarao u hladupazeći na svoje stado. Jednog dana im je došao Adam i rekao da njihov Bog želida mu prinesu žrtvu. Kain je kao žrtvu prinio svoje najbolje i najzrelijeplodove, a Abel svoje najmlađe i najdraže janje. Bog je okrenuo leđa Kainu iblagoslovio Abelovu žrtvu jer je bila čista. Kainu je objašnjeno da je njegovažrtva plod rada, što je bila Božja kazna Adamu za istočni grijeh. 

Tada je Kainshvatio što mora učiniti da zadobije božju privrženost. Kao i Abel odlučio jedati krv svojeg najdražeg i najmilijeg. Ubio je brata i ponudio ga kao žrtvu,jer mu je upravo on najviše značio. Bog se razljutio i prozvao Kaina prvimubojicom i protjerao ga u zemlju Nod, gdje nitko ne živi. Kain je bio prkosan iponosan i smatrao da nije progriješio. Da Kain bude vječno proklet, Bog jestavio na njega svoj Znak. On je označio Kaina kao ubojicu i grešnika predsvijetom, ali također upozorio da će onaj koji ga ozljedi patiti sedam putaviše. Tako je Kain bio osuđen da vječno luta pustinjom sa znanjem da će svakiplod koji takne propasti i uvenuti.

Dugo je lutao pustinjom, usamljen iprestrašen, kada je naišao na blijedu ženu obučenu u crno. Ona mu sepredstavila kao Lilith, prva Adamova supruga, koja je stvorena kao njemujednaka, ali prognana iz Raja jer je željela moć. Kain je bio žedan, pa ga jenapojila svojim bjesom i svojom krvlju. Pokazala mu je svoje mračne moći, alimu nije rekla njihovo ime. Tako je Kain naučio koristiti moći svoje krvi. Bitibrž od vjetra, snažniji od bika i dovoljno lukav da zavara svakog čovjeka.Naučio je kontrolirati zvjeri i učiniti ih svojim slugama. Pobjegao je odLilith jer se plašio njene moći.

Tada mu se ukazao anđeo. Sav u zlatnom savatrenom oštricom, ime mu Mihael. Tražio je Kaina da klekne i pokaje se za svojgrijeh, jer će mu Bog oprostiti. Kain je ostao prkosan i odbio poslušati. Na toga je Mihael prokleo strahom od plamena. Od toga dana Kain i sva njegova djecane podnose plamen i boje ga se. Anđeo ga je napustio i opet je bio sam. 

Kasnije jedošao drugi anđeo, jahao na jutarnjem vjetru. Ime mu je bilo Uriel, čuvarsunca. I on mu je rekao da se samo treba pokajati i imat će Božji oprost, jerAbelova duša želi da budu zajedno. Kain je i njega odbacio jer nije htio ničijusamilost. Obećao je tada da će sagraditi svoje kraljevsto u progonstvu gdje ćevladati nad ljudima, a njegova će djeca sjediti na zlatnim tronovima. Bio bisretniji kao vladar u tami nego ponizni sluga u svjetlu. Tada ga je i Urielprokleo. Sunce se biti smrt za njega i njegovu djecu, paliti im tijelo u pepeo.Tada je sunce izišlo i Kain je pobjegao jer ga je peklo. Sakrio se pod zemlju iproklinjao ime Božje. 

Uvečer je izišao iz svojeg skloništa, a pod zvjezdanimnebom ga je čekao treći anđeo. Oči su mu bile crne, a krila mračna. Kain ga jeprepoznao kao Gabrijela, Božji gnjev, koji je uništio Sodomu. Unatoč prijašnjemsvetogrđu, Bog je i dalje bio spreman oprostiti. Kain je ipak odbio kleknuti.Tada ga je anđeo prokleo za sva vremena, da bude ni živ ni mrtav, ni čovjek nizvjer. Lutat će mrakom, piti krv i jesti pepeo. Svi plodovi njegova truda ćepropasti, sva njegova ljubav uvenuti. Njegovi potomci će se okrenuti protivsebe, brat protiv brata, mlađi protiv starijega. Ostavio ga je samog umraku da pati posljedice svog prokletstva, kako ga glad i gnjev izjedajuiznutra.

sethovisinovi.jpgKain i dalje nije kleknuo. Onda je ugledao četvrtog anđela. PrelijepiRafael, anđeo lječenja, je stajao nad njim. Rafael ga je podsjetio da je Bogmilostiv i dao mu svjetlo u mraku da mu obasja put. Put ka iskupljenju, zvao gaje Golconda. Oni koji kroče putem idu prema spasenju. Rafael ga je ostaviosamog u pustinji. Kain je kleknuo u mraku i zaplakao. 

Dok je Kain lutaousamljen, Adam i Eva su dobili novo dijete. Dali su mu ime Seth. Bog je biodrag prema njemu i Seth je imao mnogo djece. Kain je promatrao dok se Sethovopotomstvo množilo i širilo. Sagradili su veličanstveni grad sa zlatnim tronom idijamantnom krunom. Krunu su ponudili Enoshu, Sethovom prvorođencu. Iako je popravu prijestolje bilo njegovo, on ga je skromno odbio, jer je znao da moćiskvari dušu. Narod je i dalje navaljivao pa je Enosh popustio. Odlučio jeotići u pustinju i tamo čekati 6 dana i tražiti Božji savjet. Sedmog dana bi sevratio sa krunom ili bi predložio nekoga da ju nosi. Kada je stigao u pustinju,Kain ga je obuzeo svojim mračnim moćima i ispunio njegove misli svojima.Pratvorio je Enosha u svojeg prvog potomka i prozvao ga Enochom. Sedme noći suse zajedno vratili u grad. Enoch je proglasio Kaina kraljem pred narodom.

Biloje ljudi koji su htjeli reći nešto protiv Kaina ili ga ozljediti ali nisu jersu vidjeli Božji Znak na njemu i nisu se usudili. On im je pokazao dio svojemoći a oni su mu se poklonili jer su ga se bojali. Kain je prozvao grad posvojem prvom sinu jer ga je on činio sretnim. Kasnije je prisvojio i druge kojisu mu bili dragi. Kain nije sadio niti kopao, već pio krv Sethovih potomaka, aoni su uživali jer je među njima hodao kao bog. Grad je rastao i ljudi su Kainui njegovoj djeci sagradili kuće bez prozora da ih ne smeta sunce i dovelirijeke blizu domova kako bi brže ugasili požare.

S vremenom i Kainova djeca suhtjela svoje potomke, pa su u mrak uveli svoje najmilije sluge. Njihovi brojevisu rasli dok Kain nije rekao dosta, jer se bojao prokletstva trećeg anđela,koji je rekao da će krv njegove djece teći ulicama. Kao i sam Kain, bili suneposlušni i nastavili su se množiti u tajnosti. Vladali su Sethovom djecom kaobogovi, ne željom naroda, nego svojom voljom. Pala je teška kiša koja nijeprestajala. Ljudi su molili svoje bogove, a oni Kaina, ali nije bilo pomoći.Božji gnjev ih je dostigao i voda je preplavila svijet. Duboko ispod valova,Kainovi sinovi i kćeri su gladovali, a jedini način da se zasite je bio da pijukrv jedni drugima. Tako su se gostili brat bratom, otac sinom. 

Oblaci su serazišli, a voda povukla. Opet je bilo kopna i Kainovi potomci su bili sretniiako ih je otac napustio. Sa planina se spustila Noina djeca i posadila usjevena tijelima mrtvih. Zemlja je bila plodna i život je nicao. Noini su se potomcirazišli po svijetu i Kainova djeca su ih pratila. Kao što je Kain prije činio,oni su se uzdigli nad Noinim ljudima i vladali kao njihovi gospodari. Kao iKain uzimali su najbolje kao svoje nove potomke i svaki je vladao nad svojomobitelji, kao što kralj vlada nad svojim kraljevstvom. Vrijeme je prolazilo iispunilo se proročanstvo trećeg anđela. Sin se pobunio protiv oca, mlađi protivstarijega, brat protiv brata i krv je tekla ulicama. Kainovi unuci su pobilisvu njegovu djecu.

Oni koji su ostali na Zemlji tresli su se od straha jer suznali da će Kainova osveta biti velika. Kain se uistinu vratio. Njegova koža jebila bijela poput kosti, njegove oči crne poput noći. Hodao je potisnutimbjesom i ljudi su mu se sklanjali s puta. Prokleo je svoju unučad jer suukaljali njegov dar besmrtnosti. Svakog je kaznio po zasluzi i naravi. Onikoji su skrivali svoju čudovišnu stranu postali su očito monstruozni, oni kojisu koristili zvjeri za svoj prljavi posao postali su i sami kao zvjeri, onikojima je stalo samo do svojih zadovoljstava, postali su robovi svojih požuda.Svoje najponosnije unuče je prokleo da od sada smije piti krv samo ljudiplemenita roda. Svoje lukavo unuče koje je krivilo ludost za svoja nedjelaučinio je uistinu ludim. Sve ih je prokleo osim Saulota. 

Nježni Saulot nijetražio borbu i krv nego mir. Kain se smilovao nad njim i učinio ga živombakljom Rafaelovog obećanja, Po njegovom Znaku će ga svi prepoznati kaodonositelja nade. Upozorio je svoje potomke na vrijeme kada će se narodpobuniti protiv svojih gospodara i kada će svi Kainovi unuci i njihova djecagoriti na lomačama. Rekao im je da će svaka sljedeća generacija će biti slabijaod prethodne kako se zločin protiv očeva ne bi ponovio. Svojim ih je riječimaupozorio da mudro biraju djecu i da ne pokušavaju ponovno vladati Sethovompotomcima. Tim se riječima ovio u tamu i napustio svoju djecu noći.